Uslovi korišćenja

Web portal City Expert-a sastoji se od različitih sadržaja koje održava City Expert Global d.o.o. Kada posećujete ovu stranicu ili se koristite njome, pristajete na ovde navedena pravila.

Web stranicu City Expert-a možete da koristite pod uslovom da pristanete na pravila, uslove i objave koje ona sadrži, bez modifikacija. Ako koristite ovu stranicu, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uslovima i odredbama.

Pravila korišćenja

City Expert Global d.o.o. redovno proverava i ažurira informacije objavljene na stranici.

City Expert Global d.o.o. zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njeno korišćenje.

City Expert Global d.o.o. nije odgovorna, niti jamči da su informacije uvek aktuelne, ispravne i/ili potpune.

Veza sa drugim web portalima

Web stranica City Expert-a može da sadrži veze prema drugim Web stranicama. City Expert Global d.o.o, nema kontrolu nad tim stranicama i nije odgovorna za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmene i ažuriranje takve stranice.

Nezakonito ili zabranjeno korišćenje

Uslov za korišćenje Web stranice City Expert-a je Vaše jemstvo da nećete upotrebljavati navedenu Web stranicu u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima. Nije dopušteno da se koristite ovom stranicom na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio ili ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

Izuzeće od odgovornosti

Informacije, softver, proizvodi i usluge koje stranica sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje stranice mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično. City Expert Global d.o.o. može unapređivati i/ili menjati Web stranicu u bilo kojem trenutku. Sadržaj objavljen na Web stranici ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka.

Web stranica City Expert-a ni u kojem slučaju ne može biti odgovorna za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom. Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi zakon.

Prekid / ograničenje pristupa

City Expert Global d.o.o. zadržava diskreciono pravo da prekine Vaš pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom delu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

Autorsko pravo i zaštitni znakovi

Ukupan sadržaj Web stranice City Expert-a u vlasništvu je City Expert Global d.o.o. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika, zahteva prethodno pismeno dopuštenje City Expert Global d.o.o.

Sajt trenutno ne radi u Internet Exploreru

Izvinjavamo se zbog neugodnosti koje ovo stvara.

Preuzmi Google Chrome ili Firefox i bićeš u mogućnosti da pristupiš sajtu.