Novogradnja Bistrica (Novo Naselje), Novi Sad - Prodaja nekretnina