Novogradnja Niš - Prodaja nekretnina

Novogradnja u Nišu

Dobro došli u Konstantinov grad. Najveći grad na jugu Srbije i treći najveći u Srbiji, grad Niš dobio je svoje ime po reci Nišavi. Prema podaciama City Experta u 2021. godini postoji jasan trend rasta učešća kupovine stanova u novogradnji u odnosu na ukupan promet na tržištu u Nišu. Podaci Republičkog zavoda za statistiku govore o tome da se tržišno učešće novogradnje u ukupnom prometu nekretnina sve više povećava i da novogradnja preuzima značajniji primat na tržištu nekretnina i trenutno iznosi 30% prometa u nekretninama, dok je ostatak starogradnja. Razlozi za sve veću potražnju za novogradnjom u Nišu jesu ti da su cene starogradnje sve više izjednačene sa cenom novogradnje, zatim jer se novogradnja gradi u skladu sa potrebama kupaca, pa tako poseduje garažu, klima uređaje dok su raspored prostorija i struktura cele gradnje definisani prema afinitetima i preferencijama kupaca.

Prodaja stanova u Nišu

Ukoliko sagledamo celokupno tržište nekretnina u Nišu, primećujemo jasno povećanje prometa nepokretnosti. Kada poredimo ovu godinu sa prošlom, postoji trend rasta od 40%. Zato što je taj period bio zahvaćen zatvarenjem zbog korona virusa, možemo podatke uporediti sa 2019. godinom gde takodje postoji trend rasta od 30%. Ovo pokazuje da se u Nišu gradi, da ima zainteresovanih kupaca i sve veći broj investitora. Cena stanova u novogradnji u Nišu se određuje pre svega prema lokaciji zgrade, kvalitetu gradnje kao i stepenu izgrađenosti zgrade.