Novogradnja Medijana, Niš - Prodaja nekretnina

Prodaja stanova Medijana, Niš

Opština Medijana, jedna je od pet gradski opština, osnovanih oktobra 2004. godine. Opština Medijana je najmanja po površini, a najveća po broju stanovnika. Prema popisu iz 2011. godine opština Medijana ima 88.010 stanovnika. Od 257.867 stanovnika koliko ima Niš, više od jedne trećine živi na području opštine Medijana. Prema podacima koje imamo, učešće novogradnje u opštini Medijana u prometu nekretnina se povećava i novogradnja počinje da preuzima značajniji deo na tržištu nekretnina u Nišu i trenutno iznosi 30% prodaje nekretnina.