Zakonski aspekti kupovine nekretnina od strane stranih državljana u Srbiji

Pravni saveti

Zakonski aspekti kupovine nekretnina od strane stranih državljana u Srbiji

Tržište nekretnina može biti lavirint složenih pravila i propisa, posebno za strane državljane koji traže da investiraju van svoje matične zemlje. Srbija, kao atraktivna destinacija sa rastućim tržištem nekretnina, privlači sve veći broj stranih državljana. Međutim, pre nego što se upustite u ovaj proces, važno je da razumete zakonske aspekte kupovine nekretnina u Srbiji.

U ovom blogu, pokrićemo ključne aspekte procesa kupovine nekretnina od strane stranih državljana u Srbiji, uključujući pregled zakonskog okvira, dozvole potrebne za kupovinu, poreze i troškove u vezi sa transakcijama, kao i moguća ograničenja.

Kupovina nekretnina u Srbiji

Srbija je zemlja sa raznovrsnom ponudom nekretnina, od urbanog života u gradovima poput Beograda i Novog Sada, do idiličnih seoskih kuća u ruralnim oblastima. Bilo da želite da investirate u stan u centru grada ili tražite miran život na selu, Srbija ima nešto za svakoga. Ali, kako se strani državljani mogu snaći u ovom raznolikom tržištu?

Kroz ovaj blog, nastojimo da pružimo odgovore na ova i mnoga druga pitanja koja se mogu pojaviti tokom procesa kupovine nekretnina u Srbiji. Naš cilj je da vam pružimo jasan i detaljan uvid u proces, korak po korak, kako biste mogli da donesete informisanu odluku o svojoj sledećoj investiciji.

Zakonski aspekti kupovine nekretnina od strane stranih državljana

Kupovina nekretnina u Srbiji od strane stranih državljana je dozvoljena pod određenim uslovima. Postupak kupovine nekretnina je generalno jednostavan, ali postoji osnovni uslov reciprociteta. Reciprocitet znači da državljani Srbije moraju imati mogućnost da poseduju nekretninu u zemlji iz koje dolazi strani državljanin. Za strana pravna lica postoji dodatan uslov, koji podrazumeva da moraju imati registrovanu delatnost u Srbiji, kao i poslovni račun. Poreski propisi koji se odnose na strana pravna lica su isti kao i za domaća pravna lica.

Dozvole za kupovinu nekretnina

Strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u Srbiji mogu pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na nepokretnostima koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti. Strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i drugi državljani Republike Srbije. No, ne mogu sticati svojinu na drugim vrstama zemljišta, osim ukoliko je u pitanju zemljište na kome se nalazi stan ili stambena zgrada na kojoj stiču pravo svojine, odnosno zemljište koje služi za redovnu upotrebu stana ili stambene zgrade.

Porezi i troškovi u vezi sa kupovinom nekretnina

Prema Zakonu o porezima na imovinu, strani državljani su podložni istim porezima kao i domaći državljani kada kupuju nekretnine u Srbiji. Ovaj zakon ne pravi razliku između domaćih i stranih državljana, što znači da su svi obveznici poreza na imovinu.

Porez na prenos apsolutnih prava

Prvi porez sa kojim se susreću kupci nekretnina je porez na prenos apsolutnih prava. Ovaj porez se plaća prilikom kupovine nekretnine i iznosi 2.5% od dogovorene kupoprodajne cene. Dakle, ukoliko strani državljanin kupuje nekretninu u Srbiji, biće obavezan da plati ovaj porez.

Porez na imovinu

Nakon kupovine nekretnine, vlasnici su obavezni da plaćaju porez na imovinu. Ovaj porez se plaća godišnje i izračunava se na osnovu procenjene vrednosti nekretnine. Stopa poreza na imovinu varira u zavisnosti od vrste i lokacije nekretnine.

Troškovi notara i agencija za nekretnine

Pored poreza, strani državljani koji kupuju nekretnine u Srbiji treba da budu svesni i drugih troškova. To uključuje troškove notara, troškove upisa prava svojine u katastar nepokretnosti, troškove bankarskih provizija i agencija za nekretnine. Ukoliko kupujete stan preko City Expert-a, ne plaćate kao kupac agencijsku proviziju, već kompletnu uslugu dobijate potpuno besplatno. Notarske usluge su obavezne prilikom kupovine nekretnine i njihova cena varira u zavisnosti od vrednosti nekretnine.

Strani državljani koji kupuju nekretnine u Srbiji treba da budu svesni da će, pored cene nekretnine, imati dodatne troškove u vidu poreza i naknada. Međutim, važno je napomenuti da je Srbija poznata po relativno niskim stopama poreza na imovinu u poređenju sa mnogim drugim zemljama, što je čini atraktivnom destinacijom za investicije u nekretnine. Preporučljivo je da se detaljno upoznate sa Zakonom o porezima na imovinu kako biste razumeli sve svoje obaveze kao vlasnik nekretnine.

Ograničenja u vezi sa kupovinom nekretnina

Izuzetak postoji kada je u pitanju poljoprivredno zemljište. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu je izričito propisano da strano fizičko, odnosno pravno lice ne može biti vlasnik poljoprivrednog zemljišta (njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare) i zemljište koje se može privesti nameni za poljoprivrednu proizvodnju.

Prava stranaca u Srbiji

Zakonski aspekti kupovine nekretnina od strane stranih državljana u Srbiji su složeni, ali sa pravim informacijama i stručnim savetom, proces može biti daleko manje zastrašujuć.

Ukoliko razmišljate o kupovini nekretnine u Srbiji, neka vam prva stanica bude City Expert, jer smo mi specijalizovani za ovu oblast. Možemo vam pomoći da navigirate kroz sve aspekte procesa, od odabira prave nekretnine do ispunjavanja svih zakonskih zahteva.

Za dodatne informacije, savete ili pomoć u vezi sa kupovinom nekretnina u Srbiji, ne ustručavajte se da nas kontaktirate. Naš tim stručnjaka je uvek spreman da vam pomogne.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Prodaja stanova Beograd
Kupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije