Kako uknjižiti stan?

cityexpert Pravni saveti

Kako uknjižiti stan?

Pravo svojine na nepokretnosti stiče se upisom u katastar nepokretnosti. Ugovor o kupovini stana predstavlja samo osnov sticanja (iustus titulus) a neophodan je i način sticanja (modus acquirendi) - a to je upis u katastar nepokretnosti. Problem može nastati kada stan koji je predmet prodaje nije uknjižen u katastru nepokretnosti.

Šta je sve potrebno od dokumentacije i koja je procedura zavisi od svakog konkretnog slučaja. Prvo je neophodno da objekat u kojem se stan nalazi bude uknjižen, jer nije moguće uknjižiti stan kao poseban deo objekta dok nije uknjižena zgrada u kojoj se on nalazi. Procedura se razlikuje i u zavisnosti od toga da li je objekat izgrađen pre propisa o izgradnji objekata, da li su za objekat izdate građevinska i upotrebna dozvola ili je pak objekat izgrađen nelegalno. Ukoliko se radi o novom objektu koji gradi investitor, za koji su izdate građevinska i upotrebna dozvola, nadležni organ u postupku objedinjene procedure dostavlja akte na osnovu kojih se objekat upisuje u katastar nepokretnosti.

Ukoliko je reč o objektu koji se ne smatra novogradnjom, koji je uknjižen, dakle izdate su građevinska i upotrebna dozvola, za uknjižbu stana u takvom objektu neophdono je i uverenje opštinskog ili gradskog odseka za građevinske poslove, sa popisom svih stanova, kvadraturom, sobnosti i spratnosti stana. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, podaci o stanu mogu da se upišu i na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke. Osim toga neophodno je priložiti i osnov sticanja (ugovor o prodaji nepokretnosti, rešenje o nasleđivanju, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.).

Na intrenet stranici Republičkog geodetskog zavoda nalazi se spisak dokumentacije koji je potreban za upis objekta sa upisom prava svojine, i to:

  1. zahtev za upis objekta popunjen sa propisanim sadržajem;
  2. izjava geodetske organizacije o prihvatanju izvršenja geodetskih radova na terenu;
  3. elaborat geodetskih radova, koji dostavlja angažovana geodetska organizacija nakon izvršenih geodetskih radova na terenu, osim kada se geodetski radovi izvode za potrebe izdavanja upotrebne dozvole u objedinjenoj proceduri;
  4. ako je za objekat izdata građevinska i upotrebna dozvola, dostavlja se:
    • građevinska i upotrebna dozvola u originalu ili overenoj fotokopiji sa klauzulom pravosnažnosti,
    • ako objekat ima posebne delove prilaže se i tehnička dokumentacija na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola ili uverenje nadležnog organa o specifikaciji posebnih delova, a ako za objekat nije izdata građevinska dozvola dostavlja se elaborat geodetskih radova. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, podaci o posebnom delu mogu se upisati na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke.

Prilikom uknjižbe objekta neophodno je platiti i odgovarajuću taksu.

Dakle, u zavisnosti od statusa objekta potrebno je pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i podneti zahtev nadležnoj službi za katastar nepokretnosti. Imajući u vidu da se radi o poslu koji zahteva stručno znanje, savetujemo da za ovakav posao angažujete stučnjake koji se time bave. I da se naoružate strpljenjem, budući da ovakvi postupci pred Republičkim geodetskim zavodom najčešće traju dugo.

Agencija za nekretnine City Expert je tu da vam ceo proces kupovine nekretnine ili prodaje nekretnine olakša i učini što jednostavnijim.

Prodajem stan u Beogradu