Legalizacija objekata - uslovi, proces i cena legalizacije

Pravni saveti

Legalizacija objekata - uslovi, proces i cena legalizacije

Legalizacija objekata je naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, tačnije koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Ovo je obaveza na koju morate računati ukoliko posedujete nekretninu ili ste se upustili u traženje i kupovinu iste.

Takođe, kako bi nekretnina mogla da se proda i kako biste mogli da ponudite svoju nekretninu, potrebno je da objekat bude legalizovan, a o celom procesu legalizacije i ozakonjenja objekata, obavezama, ceni i svim ostalim važnim informacijama saznajte u nastavku teksta.

Legalizacija objekata po novom zakonu - koji objekti moraju da se legalizuju?

Proces legalizacije objekata regulisan je Zakonom o ozakonjenju objekata koji je donet sa ciljem da se smanji broj neozakonjenih objekata na teritoriji naše zemlje. Titulu najvećeg divljeg naselja na Balkanu nosi Kaluđerica, jer većina kuća u ovom mestu nadomak Beograda nije legalizovana. 

Iako Zakon o legalizaciji objekata i dalje nije izdat, novi Zakon o ozakonjenju objekata usvojen je 20. novembra 2015. godine i sadrži nove odredbe o ozakonjenju objekata - uslovima, načinu ozakonjenja i izdavanju rešenja o ozakonjenju.

A koji objekti moraju biti legalizovani?

Po novom zakonu, svi objekti koji su završeni u građevinskom smislu, sa ili bez fasade koji imaju izvedene konstruktivne građevinske radove, a stepen završenosti za sve ostale objekte koje ne spadaju u prethodno navedene, se utvrđuje na osnovu vrste i namene određenog objekta.

Legalizacija objekata - koji objekti ne mogu biti ozakonjeni?

Iako je Zakon o ozakonjenju objekata obuhvatio veliki broj objekata u cilju smanjenja nelegalizovanih objekata u zemlji, pojedine vrste objekata ne mogu biti legalizovani. To su:

  • Objekti izgrađeni na klizištima.
  • Objekti podignuti u prvom stepenu zaštite parkova prirode (osim kuća i vikendica).
  • Objekti izgrađeni u koritima reka, poletno-stelnih pista, u zoni zaštite kulturnih dobara od izuzetnog značaja i upisanih u Listu svetske kulturne baštine, u zonama sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja, u vojnom kompleksu i zaštitnim zonama oko vojnih kompleksa.
  • Objekti koji su izgrađeni od materijala koji ne garantuje sigurnost (među njima su i kartonska naselja).
  • Građani koji imaju pravosnažno rešenje kojim se odbija zahtev za legalizaciju ne mogu da legaliziju objekte.

Takođe, objekti koji su izgrađeni u periodu kada po zakonu nije bila obavezna građevinska dozvola pre početka gradnje su izuzeti od obaveze legalizacije i ozakonjenja.

Legalizacija objekata – ozakonjenje ili rušenje

Proces legalizacije objekta - šta je potrebno za legalizaciju objekta? 

Novim zakonom određeno je da je legalizacija obavezna za sve objekte osim za one koji su izuzeti iz procesa, u suprotnom će biti srušeni. Vlasnici nelegalizovanih objekata postavljaju pitanje: 

Kako legalizovati objekat i šta je potrebno za legalizaciju kuće ili stana? 

Da biste ozakonili svoju kuću, stan, garažu ili lokal, morate dostaviti određenu dokumentaciju, a sam proces legalizacije može potrajati određen vremenski period.

Neophodna dokumentacija za ozakonjenje

Legalizacija objekata podrazumeva podnošenje zahteva za legalizaciju, a tom prilikom potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  • Dokaz o odgovarajućem pravu nad građevinskim zemljištem ili objektom - original ili overena fotokopija
  • Kopija plana katastra
  • Elaborat geodetskih radova
  • Snimak izvedenog stanja

Kada je u pitanju dokaz o pravu nad zemljištem ili objektom, to može biti: izvod iz liste nepokretnosti overen od strane notara, kupoprodajni ugovor, pravosnažna sudska presuda, ugovor o suinvestiranju izgradnje zdanja, pravosnažno rešenje o nasleđivanju ili ugovor o prenosu prava korišćenja objekta.

Ukoliko ne posedujete dokaz o vlasništvu, a godinama živite u određenom objektu, možete taj objekat ozakoniti ukoliko dostavite dokaz da ste savesni korisnik, plaćene račune za struju i komunalije, kao i plaćen porez. Vlasnici kao dokaz mogu da prilože i obavezujuću izjavu da žive u tim prostorijama.

Snimak izvedenog stanja vrši arhitekta na osnovu snimanja objekta, a po završetku merenja potrebno je sastaviti tehničku dokumentaciju, koja se sastoji od grafičkog i tekstualnog dela.

Za elaborat geodetskih radova je zadužen geometar, a sam elaborat se sastoji od kopije plana placa, elaborata geodetskih radova ukoliko objekat nije upisan u Katastar, kao i elaborat posebnih delova objekta.

Pored navedene dokumentacije, za podizanje zahteva za legalizaciju potreban vam je i dokaz o plaćenoj taksi za ozakonjenje.

Legalizacija objekata – ozakonjenje ili rušenje

Postupak legalizacije objekta - kako se legalizuje objekat?

Nakon što je utvrđeno da objekat ispunjava sve uslove, nadležni organ vlasniku daje rok od 30 dana da dostavi dokaz o vlasništvu ukoliko to prethodno nije obavljeno, a u suprotnom zahtev će biti odbačen.

Nakon što je dokaz dostavljen, nadležni organ određuje da se pribavljanje ostale dokumentacije nastavi, a potrebno je platiti i taksu za legalizaciju koja može biti različitog iznosa i računa se po unapred određenom principu.

Rešenje o ozakonjenju izdaje nadležni organ autonomne pokrajne, jedinica lokalne samouprave, odnosno ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

Takse za legalizaciju - koja je cena legalizacije objekta?

Koliko će iznositi taksa za legalizaciju zavisi od vrste objekta, njegove površine i namene.

Taksa za ozakonjenje kuća i stanova do 100 kvadratnih metara iznosi 5 000 dinara, do 200 kvadratnih metara 15.000 dinara, a do 300 kvadratnih metara 20.000 dinara. Za objekte čija je površina veća od 300 kvadrata cena takse je 50.000 dinara.

Što se poslovnih objekata tiče, potrebno je platiti taksu od 250.000 dinara ukoliko posedujete poslovni prostor do 500 metara kvadratnih, 500.000 dinara za prostore do 1000 kvadrata, i 3.000.000 za više od 1500 kvadrata.

Novac od takse za legalizaciju odlazi na dve strane - 70% novca dobijaju lokalne samouprave, dok preostalih 30% novca ide u republički budžet. Pomenuti novac opštine bi trebalo da usmere na komunalne projekte, putem kojih bi vlasnici objekata kod kojih je legalizacija odrađena na vreme i po zakonu, dobili lepši prostor za život i stanovanje.

Legalizacija objekata -ko je oslobođen plaćanja takse?

Neki građani oslobođeni su plaćanja pomenute takse. U te kategorije spadaju ljudi sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći i samohrani roditelji, uz uslov da su vlasnici kuća ili stanova do 100 kvadratnih metara.

Nadamo se da ste pronašli sve potrebne informacije o uslovima za legalizaciju objekata, potrebnoj dokumentaciji, kao i samom procesu ozakonjenja. City Expert tim vam stoji na raspolaganju za sve nedoumice, a prilikom prodaje stanova u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, u našoj ponudi nalaze se isključivo legalizovane nekretnine.

Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova
Prodajem stan u Beogradu