Novi zakon o ozakonjenju objekata

cityexpert Pravni saveti

Novi zakon o ozakonjenju objekata

Skupština Srbije je donela dopunu Zakonu o ozakonjenju objekata, koja će sada uticati na brže rešavanje procesa ozakonjenja, ali i na konačno stajanje na put bespravnoj gradnji. Saznajte koje su to novine koje dolaze sa novim zakonom i kako će one uticati na kupovinu i prodaju stanova. 

Najveće izmene se odnose na kraći postupak rušenja objekata. Svi objekti koji nisu legalizovani i koji ne ispunjavaju uslove za legalizaciju propisane zakonom, mogu biti srušeni nakon drugostepene odluke. Dosadašnja praksa je bila takva da su graditelji i nakon toga što su odbijeni za ozakonjenje pokretali sudski spor koji je mogao da traje i nekoliko godina. Za vreme trajanja spora ovi objekti nisu mogli da budu srušeni. To vreme su investitori koristili da završe izgradnju svih stanova i da stanove prodaju. 

U Članu 37. ovog zakona uvodi se promena, pa je sada rušenje nezakonito izgrađenog objekta moguće na osnovu konačnog rešenja o ozakonjenju kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje

Pre ovih izmena u zakonu, Član 37. je predviđao da nema rušenja nezakonito izgrađenog objekta sve dok ne dođe do pravosnažno okončanog postupka ozakonjenja. 

Zabrana kupovine i prodaje nelegalnih objekata 

Ono što je veoma važno za sve one koji su u potrazi za novim stanom jeste da izmene u zakonu zabranjuju prodaju nelegalnih stanova i kuća. Izmene zakona predviđaju zabranu prodaje i kupovine nelegalnih objekata sve dok se za te objekte ne donese konačno rešenje o ozakonjenju ili dok se ne donese rešenje o odbacivanju zahteva za ozakonjenje. Ovim se staje na put prodaji nelegalnih objekata. 

U Članu 41. u stavu 2 naglašeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 1,5 do 3 miliona dinara kazniti svako preduzeće, javno komunalno preduzeće, privredno društvo ili drugo pravno lice, koje objekat koji je u postupku ozakonjenja priključi na mrežu, odnosno infrastrukturu. Tako da investitori neće moći da u stanovima i kućama uvedu vodu i struju ili da se priključe na kanalizaciju sve dok ne dobiju rešenje o ozakonjenju.

Svi objekti koji se vide na satelitskom snimku iz 2015. godine moći će da uđu u proces ozakonjenja. Objekti izgrađeni posle 27. novembra 2015. za koje nije podnet zahtev za ozakonjenje, neće moći da se prodaju i moraće da se ruše. 

Najveći značaj izmena u zakonu o ozakonjenju jeste što će i vlasnici ilegalno izgrađenih objekata nakon toga što dobiju rešenje o ozakonjenju moći da upišu nepokretnost na svoje ime i time sebi obezbede sigurnost. Pored toga, ovim izmenama se staje na put nezakonitoj gradnji i prodaji ilegalnih stanova i kuća. 

City Expert od samog starta proverava status svake nepokretnosti za koju posreduje, pa u našoj velikoj ponudi stanova i kuća na prodaju možete pronaći samo uknjižene stanove ili stanove u izgradnji koji imaju sve dozvole i spremni su za uknjižbu.