Upis zajedničke svojine

cityexpert Pravni saveti

Upis zajedničke svojine

Postoji više vrsta zajedničke svojine, kao što su zajednička svojina supružnika, zajednička svojina članova porodice zajednice ili zajednička svojina naslednika. Najviše pitanja dobijamo u vezi sa zajedničkom svojinom supružnika i zato ćemo vam u ovom tekstu objasniti sve što treba da znate o zajedničkoj svojini vašeg bračnog partnera i vas.

Zajednička svojina je svojina više lica na jednoj nepodeljenoj stvari, kada su udeli tih lica odredivi ali nisu unapred određeni. 

Zamislite da Gospodin X i Gospođa X zajedno kupuju nepokretnost nakon što su zaključili brak. Njihova nepokretnost će biti zajednička svojina. Svako od njih će imati svoj udeo u nepokretnosti, koji se još uvek ne zna koliki je. Zato se kaže da je udeo odrediv, ali nije određen. To znači da je nepokretnost zajednička svojina obeju supružnika, čak i ako je Gospođa X dala više novca od Gospodina X. Ako bi odnosi između ova dva supružnika postali loši i ako bi došlo do razvoda braka, tada bi njihovi udeli morali da odrede. Tako bi se nepokretnost podelila prema udelu. Ako bi nepokretnost prodali, novac od prodaje bi podelili prema udelu – veći deo Gospođi X (ako je ona dala više novca), a manji deo Gospodinu X. 

Dok je nepokretnost u zajedničkoj svojini, supružnici ne mogu da raspolažu njome zasebno. Jedan supružnik ne može da proda deo nepokretnosti ili da raspolaže njome zasebno dokle god je ta nepokretnost zajednička svojina. 

Da li je sva svojina koju steknemo u braku zajednička? 

Ne. U braku paralelno možete imati posebnu svojinu i zajedničku svojinu. 

Sve što je supružnik stekao pre stupanja u brak je njegova posebna imovina. To može biti imovina stečena radom, poklonom, nasleđem, ili na primer igrom na sreću.

Ali, takođe, imovina koju je supružnik stekao tokom trajanja braka, ali ne radom već nasleđem, poklonom ili drugim besteretnim pravnim poslom predstavlja njegovu posebnu imovinu. 

Posebna imovina je i sva imovina koja pripadne supružniku na osnovu deobe zajedničke imovine izvršene u toku trajanja braka. 

Takođe, u posebnu imovinu spadaju i prihodi od posebne imovine supružnika, osim naravno ako ti prihodi nisu ostvareni zajedničkim radom. 

Šta je zajednička imovina supružnika? 

Zajednička imovina supružnika je sva imovina stečena zajedničkim ili odvojenim radom tokom trajanja braka. Rad podrazumeva posao koji donosi zaradu i rad koji se ogleda u omogućavanju drugom supružniku da zaradi, kao što je briga o deci i vođenje računa o domaćinstvu. 

Zajednička imovina supružnika je i imovina stečena igrama na sreću i imovina stečena korišćenjem prava intelektualne svojine. Tu spadaju i prihodi stečeni od posebne imovine supružnika, samo ako su ostvareni zajedničkim radom.

U zajedničku imovinu spadaju i stvari nabavljene iz zajedničke imovine supružnika i prihodi stečeni od naknade štete u zajedničkoj imovini. 

Upis zajedničke imovine supružnika 

Kada je reč o stanovima, kućama, lokalima i uopšte nepokretnostima koji su zajednička imovina bračnih partnera, sve te nepokretnosti se upisuju u katastar nepokretnosti. 

Po zakonu se smatra da je upis izvršen na ime oba supružnika, čak i kada je izvršen samo na ime jednog od njih. Takođe, pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. 

Ako dođe do prodaje zajedničke nepokretnosti oba supružnika mogu biti prodavci, a prodavac može biti i samo onaj supružnik koji je upisan u katastar. Međutim, u ovom drugom slučaju potrebna je saglasnost drugog supružnika za prodaju. 

Saglasnost može da se dâ tako što će drugi supružnik potpisati predugovor i ugovor o prodaji nepokretnosti, a može da se pribavi i u posebnoj ispravi koja mora biti overena kod notara. 

Ako se prodaje zajednička nepokretnost koja je pod hipotekom, potrebno je zalaganje oba supružnika. 

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ('Sl. glasnik RS', br. 41/2018) koji se primenjuje od 01.07.2018. izmenio je postupak upisa zajedničke svojine. 

Ako je kupac u braku u trenutku kupovine stana, taj stan će u katastru biti upisan kao zajednička svojina na osnovu izvoda iz matične knjige venčanih. Nema potrebe da i supružnik kupca potpiše ugovor o prodaji nepokretnosti. 

Međutim, ako kupac želi da stan koji kupuje tokom braka ne bude zajednička svojina neophodno je da oba supružnika potpišu da se ne radi o zajedničkoj imovini, već o posebnoj imovini samo jednog supružnika. 

Ukoliko ste u braku i spremate se da kupite stan, ili porodičnu kuću, sada znate koje procedure vas čekaju i kako možete da upišete vašu nepokretnost. Želimo vam puno sreće u pronalasku vašeg novog doma!