Neuknjižena kvadratura nepokretnosti

Pravni saveti

Neuknjižena kvadratura nepokretnosti

U svom poslovanju kompanija City Expert se susretala sa situacijama da je nepokretnost koju prodavac želi da proda upisana u katastru nepokretnosti, ali da nije upisana ni građevinska ni korisna površina, odnosno da je kao površina nepokretnosti upisano 0 m².

U slučajevima kada kupac sredstva za kupovinu obezbeđuje iz sopstvenih sredstava ne postoji prepreka za kupovinu stana. Promet uknjiženih stanova sa neupisanom kvadraturom je moguć, iako većina kupaca ne želi da kupi takav stan dok prodavac ne upiše stvarnu kvadraturu stana. Predlog kako se može rešiti ova situacija jeste da prodavac i kupac zaključe predugovor o prodaji nepokretnosti, a da se prodavac obaveže da do zaključenja glavnog ugovora upiše površinu nepokretnosti.

Kupovina stana na kredit i neuknjižena površina

Međutim, kada se radi o kreditnom kupcu ovakva situacija predstavljati problem, budući da banke zahtevaju da površina stana bude upisana u katastru nepokretnosti. U tom slučaju je neophodno da prodavac i pre zaključenja predugovora o prodaji nepokretnosti upiše površinu nepokretnosti.

Postupak upisa površine nepokretnosti sprovodi Republički geodetski zavod, odnosno nadležna služba za katastar nepokretnosti. Kao i u ostalim postupcima provođenja promena u katastru nepokretnosti, neophodno je dostaviti odgovarajuće isprave na osnovu koje je moguće izvršiti upis površine nepokretnosti, uz plaćanje odgovarajuće takse.

Od 4. novembra 2023. godine, građani mogu prijaviti izmene za katastar isključivo digitalnim putem, uz stručnu podršku advokata i geodetskih organizacija. Pročitajte o najnovijim izmenama u Zakonu o postupku upisa u Katastar nepokretnosti na linku.

Ukoliko prodavac ne poseduje dokumentaciju na osnovu koje se može izvršiti upis površine, postoji nekoliko načina na osnovu koji se potrebna dokumentaciju može pribaviti.

U slučaju neupisane površine stana potrebno je da prodavac već prilikom donošenja odluke o prodaji nepokretnosti započne postupak prikupljanja dokumentacije i upisa površine stana. Na taj način bi se sprečila situacija da se pojavi zainteresovan kupac, a da nedostatak u pogledu površine stana bude prepreka za zaključenje pravnog posla.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Prodaja stanova Beograd