Upravnik ili profesionalni upravnik zgrade - šta je bolje?

Pravni saveti / Saveti

Upravnik ili profesionalni upravnik zgrade - šta je bolje?

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada iz 2016. godine uveo je novi instiut - Profesionalni upravnik. Ove izmene su tada izazvale velike nedoumice i sumnje kod stanara višespratnica. Ko je Profesionalni upravnik? Kako se bira? Da li će se ova usluga dodatno naplaćivati stanarima? Ova pitanja postavljali su svi stanari, a mnoga su i danas ostala nejasna.

Kako bismo rešili ove nedoumice jednom za svagda, naš advokat Aleksandra Đ. Andrejić potrudila se da pojasni i da odgovore na pitanja.

Ko je upravnik zgrade i šta ova funkcija znači za stanare zgrada?

Većina zgrada je i ranije imala skupštinu stanara koja je imala predsednika. Predsednik skupštine stanara je obično bio neko od stanara zgrade, ko se najviše interesovao za uređenje i održavanje zgrade i kom su ostali stanari poverili tu funkciju. Taj predsednik skupštine stanara se nakon donošenja ovog Zakona zove upravnik. Upravnika bira skupština stambene zajednice iz redova članova skupštine stambene zajednice. Mandat mu traje četiri godine, ali može biti razrešen odlukom skupštine ili može samostalno podneti ostavku.  On se upisuje u Registar stambenih zajednica, a prava i obaveze i delokrug njegovih poslova propisani su ovim Zakonom. 

Upravnik zastupa i predstavlja zgradu i preduzima sve potrebne pravne radnje u njeno ime. Kako je Zakonom predviđena obaveza registracije stambenih zajednica u Registar stambenih zajednica, upravnik je dužan da obavi sve potrebne radnje povodom i u vezi sa ovom registracijom. Zatim, dužan je da vodi evidenciju svih posebnih, zajedničkih i samostalnih delova zgrade, svih vlasnika i zakupaca. Takođe, posao upravnika je da upravlja i raspolaže sredstvima sa tekućeg računa zgrade, naravno ne samostalno nego na osnovu odluke stambene zajednice, kojoj odgovara za svoj rad. Na kraju, ono što najčešće radi jeste organizacija radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu oko zgrade, kao i hitnih intervencija.

Ko je profesionalni upravnik zgrade i da li stvara dodatan trošak stanarima?

Ono što je novo i što pre početka primene ovog Zakona nije postojalo, jeste funkcija Profesionalnog upravnika koji profesionalno upravlja zgradama.

Stambena zajednica može odlučiti da upravljanje zgradom poveri profesionalnom upravniku ili ukoliko neka zgrada ostane bez upravnika, a ne izabere novog, jedinica lokalne samouprave (grad, odnosno opština) može odrediti prinudno upravljanje zgradom i dodeliti joj profesionalnog upravnika. On će vršiti poslove upravljanja sve dok stambena zajednica ne donese odluku o izboru upravnika ili dok ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu se baviti privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja) i to preko lica koje ima licencu za obavljanje poslova profesionalnog upravnika i upisano je u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

Osim poslova koje obavlja izabrani upravnik, profesionalni upravnik dodatno dobija prijavu kvarova, ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) i to sedam dana u nedelji od 00-24 časa, te na osnovu primljene prijave obaveštava nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera.

Budući da se radi o profesionalnom upravniku, on ima i pravo na naknadu za upravljanje zgradom. Ukoliko stambena zajednica sama odluči da angažuje profesionalnog upravnika, visina naknade se određuje ugovorom koji sa njim zaključi. Ako, pak, opština prinudno postavi zgradi profesionalnog upravnika, ona i određuje visinu naknade za njegov rad.

Na kraju, zaključićemo da je upravnik zgrade, bilo izabrani, bilo profesionalni, neko na koga su svi stanari upućeni i neko čiji je posao da preduzima sve one radnje koje su neophodne da bi zgrada bila čisto, funkcionalno, bezbedno i prijatno mesto za život.

O ovoj i drugim temama možete se konsultovati sa sa stručnim agentom za nekretnine. City Expert agencija za nekretnine ima stručni pravni tim, predstavnike i licencirane agente koji brinu o svim klijentima i pomažu im da uspešno i brzo prodaju, izdaju ili kupe stan, kuću ili poslovni prostor. Ukoliko vam je potreban stambeni kredit, tu je i naš Kreditni Savetnik, vaš pouzdani partner u procesu traženja kredita, korak po korak, bez stresa - potpuno besplatno. Zato, ukoliko kupujete ili prodajete stan, na pravom ste mestu.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova
Zaupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije