Pravo plodouživanja

Pravni saveti

Pravo plodouživanja

Plodouživanje je lična službenost koja se sastoji iz ovlašćenja upotrebe i pribiranja plodova sa tuđe stvari. Saznajte da li plodouživalac može da proda stan, da li može da izda stan u zakup i šta se dešava ako hoćete da kupite stan sa teretom plodouživanja.

Da li plodouživalac može da izda u zakup nepokretnost bez odobrenja vlasnika i da li može da proda nepokretnost?

Plodouživalac ima pravo da poslužnu stvar drži, da je upotrebljava, i da pribira njene plodove. Budući da je zakupnina civilni plod nepokretnosti, ovo znači da plodouživalac ima pravo da nepokretnost koja je predmet plodouživanja daje u zakup, i to bez posebne saglasnosti njenog vlasnika.

Međutim,plodouživalac nema pravo raspolagnja, te ne može prodati nepokretnost koja je predmet plodouživanja.

Da li možete da kupite nepokretnost na kojoj je ustanovljeno pravo plodouživanja?

Budući da je plodouživanje lična službenost koja je ustanovljena u korist određenog lica, moguća je prodaja nepokretnosti na kojoj je ustanovljeno pravo plodouživanja. Plodouživanje je lični teret koji opterećuje svakodobnog vlasnika nepokretnosti koja je predmet plodouživanja, te je moguća prodaja i bez saglasnosti plodouživaoca, koji će isto pravo uživati i kada se nepokretnost proda i drugo lice stekne pravo svojine na istoj. Međutim, velika je verovatnoća da kupac neće želeti da kupi nepokretnost koja je opterećena pravom plodouživanja, te je preporuka da se plodouživanje obriše iz katastra nepokretnosti pre njene prodaje.

Često se dešava da je plodouživalac preminuo, a da u katastru nepokretnosti i dalje stoji upisano njegovo pravo plodouživanja. U takvoj situaciji, teret se u katastru nepokretnosti briše podnošenjem zahteva nadležnoj službi za katastar nepokretnosti uz dostavljanje izvoda iz matične knjige umrlih za plodouživaoca i plaćanje takse. Ukoliko plodouživalac nije preminuo, neophodno je da kod notara overi izjavu o odricanju prava plodoužvanja, nakon čega će notar tu izjavu dostaviti nadležnoj službi za katastar nepokretnosti radi brisanja tereta.

Zato je neophodno da pre kupovine stana proverite da li na nepokretnosti koju želite da kupite postoje upisani tereti. Ukoliko se plodouživalac odrekne svog prava i taj teret obriše iz katastra nepokretnosti, možete odlučiti da kupite tu nepokretnost, započnete proces kupovine i na kraju bez brige uživate u vašem novom domu.

O ovoj i drugim temama možete se konsultovati sa sa stručnim agentom za nekretnine. U City Expertu mi imamo stručni pravni tim, predstavnike i agente koji brinu o svim klijentima i pomažu im da uspešno i brzo prodaju, izdaju ili kupe stan, kuću ili poslovni prostor. Zato, ukoliko kupujete ili prodajete stan, na pravom ste mestu.