Kupujete plac? Ovih 5 stvari morate proveriti!

cityexpert Saveti

Kupujete plac? Ovih 5 stvari morate proveriti!

Poslednjih godina prigradska i vikend naselja postaju sve popularnija zbog trenda širenja gradova i pretpostavke da će vrednost zemljišta u okolini urbanih područja rasti, te je kupovina placa postala privlačna opcija za mnoge.

Ukoliko razmatrate da kupite zemljište, postoji nekoliko ključnih stvari koje treba proveriti, a koje su specifične za kupovinu ove vrste nepokretnosti.

Često se zemljišta kupuju radi buduće gradnje objekata, te je pre svega važno proveriti tip zemljišta, odnosno njegovu namenu, kako biste utvrdili da li je gradnja na željenoj lokaciji uopšte moguća.

Identifikacija broja katastarske parcele

Kada se zainteresujete za određenu nepokretnost, bilo da se radi o izgrađenoj nekretnini ili placu, prvo što možete da uradite bez ikakve stručne pomoći je da pretražite javno dostupne podatke koji postoje o njoj. Digitalizacijom Katastra nepokretnosti omogućen je elektronski pristup svim relevantnim infomacijama o vlasništvu, vrsti zemljišta, površini parcele i mnogim drugim odlikama svake nepokretnosti koja je uknjižena u Srbiji.

Prvi korak je da saznate broj katastarske parcele ili adresu. Ukoliko vam ni jedno ni drugo nije poznato, posetite sajt Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (GeoSrbija), odaberite opciju “Katastar” u donjem levom uglu, zatim zumirajte deo gde se zemljište nalazi na karti Srbije. Tada će se na ekranu ocrtati sve granice parcela, kao i objekti koji na njima eventualno postoje. Kada selektujete traženi deo na karti, otvoriće se prozor sa adresom, brojem objekta na parceli, kao i podatkom kojoj katastarskoj opštini plac pripada.

Provera vlasništva i vrste zemljišta na eKatastru

Pri daljoj proveri placa koji nas interesuje, koristićemo se još jednim digitalnim servisom - eKatastrom. Traženu nepokretnost možete naći pretraživanjem ulice ili broja parcele, što ste saznali u prethodnom koraku.

Nakon unosa podataka, dobićete pristup izvodu iz Katastra sa kompletnim informacijama o traženom placu. Iz ovog dokumenta saznaćete ko je vlasnik, tačnu površinu i, da li postoji neki teret na parceli, i ono što vas najviše zanima, - tip zemljišta, odnosno da li je ono građevinsko, poljoprivredno ili nešto treće. Od ove klasifikacije zavise uslovi prometovanja zemljišta i, najvažnije - da li ono odgovara vašoj željenoj nameni.

Promena namene parcele može se sprovesti uz određenu proceduru i naknadu. Vlasnik zemljišta, upisan u Katastru nepokretnosti, podnosi zahtev lokalnom organu samouprave kako bi promenio namenu zemljišta. Postupak uobičajeno traje oko 30 dana, a visina naknade iznosi 50% od poreske osnove.

Urbanistički plan

Na složenost kupovine placa može značajno da utiče plan gradske uprave za dato zemljište. Ako kupujete plac radi izgradnje objekta, važno je da među prvim koracima konsultujete Sekreterijat za urbanizam nadležan za odgovarajuću opštinu.

Ovo je ključno jer samo od ovog organa možete saznati da li je gradnja u budućnosti moguća i u kom obimu. Nije retkost da grad u određenim kvartovima planira neke promene, kao što je izgradnja puta i da u tu svrhu uzima delove placeva.

Dokaz o nekorišćenju prava preče kupovine

Vlasnik poljoprivrednog zemljišta, koje namerava da proda, dužan je da isprva ponudi zemljište vlasniku susednog poljoprivrednog zemljišta. Ako postoji više vlasnika susednih parcela koje se graniče sa placem prodavca, prvenstvo ima vlasnik zemljišta koje se u najvećem obimu graniči sa prodavčevim. Ako postoji više takvih vlasnika čije su granične linije jednake, prednost ima vlasnik čija je parcela najveća.

U skladu sa ovim, kada se rešite na kupovinu poljoprivrednog zemljišta, od dokumentacije je potrebno da vlasnik pribavi izjave o odricanju prava preče kupovine svih vlasnika susednih parcela.

Ako se bilo ko odluči da iskoristi pomenuto pravo, ne postoji mogućnost da neko “sa strane” kupi plac. Ukoliko se pak svi odreknu ovog prava, važno je da njihove izjave bude potpune, overene i blagovremene.

Strani državljani i ograničenja kod kupovine zemljišta u Srbiji

U Srbiji poslednjih godina postoji sve veća tražnja za nepokretnostima od strane inostranih građana. Promet nekretninama je pravno omogućen ukoliko postoji reciprocitet između Srbije i države iz koje stranac dolazi, ali postoji jedno ograničenje ukoliko se radi o kupovini poljoprivrednog zemljišta.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne dopušta stranim licima da direktno postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta većeg od 50 ari u Srbiji, ali postoji drugi načini sticanja ovakve nepokretnosti. Jedan od njih je osnivanje kompanije u Srbiji, koja se potom tretira kao domaće pravno lice i može kupovati zemlju u Srbiji pod istim uslovima kao i državljani. Osim toga, strani državljanin može kupiti već postojeću srpsku kompaniju koja u posedu ima željeno zemljište, čime postaje njen vlasnik.

Nakon što ste pažljivo proverili odabranu nekretnine i uskladili sva pitanja sa stručnim savetnicima, preostaje samo završna faza kupovine. Iako put do sticanja placa može biti (i često jeste) izazovan, buduća vikendica na selu ili planini o kojoj maštate je svakako vredna toga. Nadamo se da će za vas ovaj proces put teći glatko, a sada ste u potpunosti upućeni u sve ključne aspekte na koje treba obratiti pažnju.

Ana Dajević
Ana Dajević
Copywriter
Kupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije