Životinje u gradu - pravila

cityexpert Saveti

Životinje u gradu - pravila

Ako imate ljubimca ili planirate da kupite ili usvoite nekog krznenog prijatelja, ovaj pregled zakona vam može koristiti.

Prema Odluci o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda pas vrste pit bul terijer ne može se držati ni kretati na teritoriji grada Beograda.

 • U stanu se mogu držati dva psa i dve mačke. Podmladak životinja može se držati u stanu najduže do 3 meseca starosti.
 • U dvorištu porodične stambene zgrade mogu se držati dva psa. Podmladak životinja može se držati u dvorištu najduže do 3 meseca starosti.

Životinje u gradu - pravila

 • Pas se mora držati u posebno ograđenom prostoru ili vezan na lancu tako da ne može ugroziti prolaznike i susede. Lanac ne može biti kraći od 3 metra. Pas se može puštati van ograđenog prostora, odnosno sa lanca ako ne postoji mogućnost da napusti dvorište ili na drugi način ugrozi i uznemiri prolaznike i susede. Na ulasku u dvorište mora biti na vidnom mestu istaknut natpis: "čuvaj se psa"
 • U zajedničkom dvorištu porodične stambene zgrade pas se može držati samo ako postoji saglasnost korisnika zajedničkog dvorišta.
 • Držalac psa je dužan da psa izvodi na kratkom povodniku i sa zaštitnom korpom na njušci.
 • Psi malog rasta ili štenad do tri meseca starosti mogu se izvoditi i bez zaštitne korpe na njušci.
 • Psi se mogu puštati sa povodnika da se slobodno kreću samo na određenim zalenim površinama i sa zaštitnom korpom na njušci.
 • Psi i mačke lutalice, kao i psi i mačke i ostale vrste životinja koje budu uhvaćene u slobodnom kretanju na teritoriji grada suprotno odredbama ove odluke, smeštaju se u karantin, preko službe kojoj je povereno da na teritoriji grada obavlja poslove hvatanja ovih životinja savremenim metodama i na human način. U karantin se smeštaju i životinje koje su, na osnovu rešenja nadležnog inspekcijskog organa, oduzete držaocima i na njih se primenjuju odredbe ove odluke o postupku i načinu držanja i čuvanja životinja u karantinu.

Životinje u gradu - pravila

Da ne biste dolazili u neprijatne stituacije, budite upućeni u sva pravila za prevoz životinja sredstvima gradskog prevoza. Prema pravilima, u vozila javnog prevoza dozvoljeno je unositi pse i mačke visoke do 40cm i to u transporterima koji moraju biti obezbeđeni tako da životinja ne može da pobegne ili dođe u dodir sa putnicima. Takođe, prevoz je dozvoljen samo od 9:00 do 13:00 i od 18:00 do ponoći.

Životinje u gradu - pravila

Zabranjeno je:

 1. držanje pasa koji lajanjem ili zavijanjem ometaju mir u stambenoj zgradi i susedstvu;
 2. držanje pasa i mačaka na balkonima, terasama, zajedničkim dvorištima i prostorijama (tavanima i sl.) stambenih zgrada;
 3. uvođenje pasa i mačaka u javne prostorije i sredstva javnog saobraćaja, javna kupališta i šetališta ili na druga javna mesta na kojima se okuplja veliki broj građana;
 4. puštanje pasa sa povodnika u parkovima, na drugim javnim i zelenim površinama, osim ako su određeni i obeleženi za tu svrhu;