Kako Rusi mogu da dobiju stambeni kredit u Srbiji?

Savetujemo Ruse

Kako Rusi mogu da dobiju stambeni kredit u Srbiji?

Sve više stranih državljana odlučuje se za život u Srbiji, a osim što iznajmljuju stanove, sve više njih se odlučuje i da ih kupi. Zbog nedostatka sredstava, neki strani državljani žele da podignu stambeni kredit u Srbiji, ali nisu sigurni da li mogu i pod kojim uslovima. U ovom tekstu naši kreditni savetnici objašnjavaju proceduru podizanja stambenog kredita za strane državljane, pojašnjavaju šta je reciprocitet, daju savet kako da najlakše dođete do kredita u Srbiji ali i odgovaraju na pitanje šta vam je sve neophodno od dokumentacije.

Reciprocitet i sticanje prava svojine na nepokretnostima

U Srbiji postoji mogućnost da u svega nekoliko banaka strani državljanin aplicira za stambeni kredit ali je osnovni uslov da između Srbije i zemlje odakle dolazi postoji reciprocitet.

Reciprocitet podrazumeva pravo fizičkog ili pravnog lica iz strane države da u Srbiji stiče nepokretnosti, ali pod uslovima pod kojima srpski državljani mogu steći nepokretnosti u njihovoj državi.

Diplomatski reciprocitet znači da između države Srbije i zemlje stranog državljanina postoji ugovor kojim se izričito predviđa uzajamnost ili postoji klauzula najpovlašćenije nacije, dok je faktička uzajamnost pravo strane države da dozvoljava državljanima Srbije da stiču nepokretnosti u toj zemlji, pod uslovima kao i njihovi državljani u našoj.

Država Srbija ima potpisan reciprocitet sa Ruskom federacijom. Srbija ima reciprocitet i sa ovim državama.

Za koji kredit mogu da aplicijaru strani državljani

Strani državljani mogu da apliciraju za dve vrste kredita u Srbiji, dinarski i čisto devizni kredit.

Važno je da znate i da, shodno Zakonu o deviznom poslovanju, sredstva obezbeđena kod čisto deviznog kredita, mogu se uzeti samo od stranog državljanina. Drugim rečima, ako bi se hipoteka uspostavljala za stan koji se kupuje, prodavac bi trebalo da ima status državljanina Srbije, ili se može dati neka postojeća nepokretnost u vašem vlasništvu ili vlasništvu nekog drugog.

Devizni stambeni kredit u evrima

Ukoliko recimo želite da kao stranac, preko deviznog stambenog kredita u evrima, kupite stan u Beogradu, potrebno je da imate hipoteku koja je u vašem vlasništvu, menice odnosno drugi propisani dokument izdat u zemlji odakle stranac dolazi, u skladu sa propisima države odakle dolazi. Takav kredit obično je sa promenljivom kamatnom stopom, potrebno je učešće od minimum 25 odsto i period otplate je do 360 meseci.

Dokumentacija za devizni stambeni kredit u evrima

Od dokumentacije, potrebna je pisana potvrda o trenutnom zaposlenju izdata od strane poslodavca, promet po računu u banci za poslednjih 12 meseci, kopija radne dozvole iz pasoša, Izveštaj kreditnog biroa sa teritorije Srbije, kao i iz inostranstva, izvod iz lista nepokretnosti nadležnog katastra, procena ovlašćenog procenitelja i predugovor.

Stambeni kredit u dinarima

Što se stambenog kredita u dinarima tiče, on je nešto nepovoljniji budući da je manji period otplate, 240 meseci, i da je varijabilna kamatna stopa viša u odnosu na devizni stambeni kredit. Takođe je potrebno učešće od 25 odsto, ali je prednost ta što ne morate da imate nekretninu na svoje ime, već to može biti i nekretnina koju kupujete iz sredstava kredita.

Dokumentacija za stambeni kredit u dinarima

Od dokumentacije je potrebna pisana potvrda o trenutnom zaposlenju izdata od strane poslodavca, promet po računu u banci za poslednjih 12 meseci, kopija radne dozvole iz pasoša, izveštaj kreditnog biroa sa teritorije Srbije, kao i iz inostranstva, izvod iz lista nepokretnosti nadležnog katastra, procena ovlašćenog procenitelja i predugovor.

Važno je da znate da se kreditna sposobnost računa u odnosu na visinu vaših primanja. Konkretna visina maksimalno mogućeg kredita zavisi od visine mesečnog prihoda i roka na koji biste uzeli kredit, a zavisno od trenutnih godina starosti. 

Ukoliko želite da podignete stambeni kredit u Srbiji i potrebna vam je pomoć u procesu pronalaska banke koja će dati najpovoljniju ponudu, pomoć oko dokumentacije i nejasnih termina, tu smo da vam pomognemo i pronađemo najpovoljniji stambeni kredit u roku od samo sedam dana. 

Marko Radonjić
Marko Radonjić
Copywriter
Prodaja stanova Beograd
Kupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije