Detaljan vodič za Ruse: Kako kupiti stan u Srbiji?

cityexpert Savetujemo Ruse

Detaljan vodič za Ruse: Kako kupiti stan u Srbiji?

Sve više stranih državljana, među kojima je najviše Rusa, odlučuje se da kupi nekreninu u Beogradu. Međutim, iako većina stranaca ima spreman novac za kupovinu stana, postoje mnoge poteškoće sa kojima se strani državljani suočavaju, a jedna od glavnih je jezik, ali i dokumentacija.

Ako želite da kupite stan, a ne znate koje su procedure, u ovom tekstu ćete dobiti detaljno uputstvo o tome kako da prikupite sva dokumenta i neophodne papire kao strani državljanin.

City Expert ima i specijalno odeljenje za ruske državljane, gde na maternjem jeziku možete potpuno besplatno da dobijete sve neophodne informacije od licenciranog agenta.

Šta je sve potrebno od dokumentacije za kupovinu stana u Srbiji?

Beli karton

Nakon što stupite na tlo Srbije, prvo što treba da uradite jeste da izvadite Beli karton, odnosno da prijavite boravak. Za prijavu stranaca u Beogradu nadležna je Policijska uprava za grad Beograd, Uprava za strance u Savskoj ulici 35. Kao strani državljanin dužni ste da nadležnom organu prijavite boravak i promenu adrese u roku od 24 sata od dolaska u mesto boravišta, a to možete učiniti i elektronskim putem, na portalu Euprava.

Otvaranje računa u srpskoj banci

Nakon što ste prijavili policiji adresu stanovanja, na redu je otvaranje računa u srpskoj banci. Za otvaranje računa potreban je pasoš i beli karton.

Izvod iz matične knjige venčanih

Ukoliko dolazite u Srbiju sa suprugom ili supružnikom, potrebna je potvrda o bračnom statusu, ili dokaz da niste u braku. Naravno, osnovni dokument je pasoš, a pored toga, potrebna su i dva svedoka i sudski tumač. Svi dokumenti, osim pasoša, moraju biti prevedeni na srpski jezik od strane sudskog tumača, a potrebno je da kod sebe imate originalnu dokumentaciju.

Svedoci i licencirani prevodilac

Svedoci su potrebni prilikom overe kod notara, zbog jezičke barijere, ali i kako bi garantovali da su zaista potpisali to što im je rečeno. Najbolji savet za stranog državljanina jeste da pita svoja dva prijatelja, koji su već u Srbiji, da mu oni budu svedoci, a ako ne, svedoke je moguće iznajmiti, a njihova cena je 3.000 dinara po osobi. Takođe, sudski prevodilac naplaćuje svoje usluge od 60-80 evra po započetom satu.

Predugovor za kreditne kupce

Predugovor nije obavezna stavka i odnosi se samo na kreditne kupce, ali se on može sačiniti i ukoliko ste keš kupac. Kreiranje predugovora služi kao osnov za prebacivanje novca iz strane banke.

Ukoliko ste na našem sajtu pronašli željenu nekretninu, naši agenti će vas na maternjem jeziku sprovesti kroz čitavu proceduru, objasniti i otkloniti svaku nedoumicu, te pomoći oko pregovora i svega što je neophodno.

Kupovina stana preko našeg sajta je sigurna i proverena. Iako imamo preliminarnu dokumentaciju, od vlasnika stana tražimo i dodatnu, kako bi sa pravne strane sve bilo ispoštovano. Takođe, naši advokati prave i nacrt predugovora ili ugovora i to klijentu šaljemo na čitanje, kako bi otklonili sve eventualne nedoumice.

Naši agenti pratiće u stopu kupovinu nekretnine, kako se ne bi dogodilo nešto nepredviđeno.

Ugovor za keš kupce

Ukoliko želite da kupite nekretninu za keš, predugovor nije obavezan, već se ide odmah na ugovor.

Transfer novca

Najbolji način je da prebacite novac na svoj devizni račun u Srbiji i da onda, u okviru srpske banke, izvedete transfer novca. Naša preporuka je da bi pre kupovine nekretnine trebalo da se u banci raspitate o načinu i brzini transfera novca. Na primer, koliko je vremena potrebno da veća količina novca bude prebačena sa računa u Rusiji na račun u Srbiji. Na osnovu dobijenih podataka treba da rešite u kojoj banci ćete otvoriti račun, jer se nekada čeka duže od 15 dana.

Takođe, moguće je plaćanje i u gotovini, ali do 9.999 evra, zbog Zakona o pranju novca i finansiranju terorizma koji to reguliše.

Overa ugovora

Nakon što sve proverimo, naši agenti dokumentaciju šalju notaru, na overu, a on može da zatraži dopunu dokumentacije. Kada notar kaže da je sve u redu, dogovaramo se oko termina overe i zakazujemo je kod notara.

Clausula intabulandi

Kada legne novac u srpskoj banci, onda se vrši transfer novca na račun prodavca stana i on daje potvrdu clausula intabulandi (dozvola za upis u Katastar nepokretnosti koju potpisuje prodavac).

Nakon toga se vrši plaćanje po dinamici koja je dogovorena i nakon isplate se novi vlasnik uknjižuju u katastar, čime postaje vlasnik nekrenine u Srbiji. Time, lakše stiče uslov za trajni boravak u Srbiji.

Nema povraćaja PDV-a niti poreza na prenos apsolutnih prava

Važno je da znate da strani državljanin nema pravo na povraćaj PDV-a, niti Poreza na prenos apsolutnih prava.

Troškovi kupovine stana:

Na ove troškove možete da računate prilikom kupovine stana u Srbiji.

  • Taksa za overu ugovora (Zavisi od vrednosti nekretnine, ali obično do 500e)

  • Sudski tumač 60-80 evra po satu

  • Ako nemate svedoke, 3.000 dinara po osobi

  • Porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5 odsto od vrednosti nekretnine i plaća se nakon što stigne rešenje iz nadležne poreske uprave (najveći trošak)

  • Troškovi banke i provizija

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć agenta u prikupljanju dokumentacije za kupovinu stana u Srbiji, naši licencirani agenti će vam na maternjem jeziku pomoći i dati sve odgovore i potrebne informacije.

Miljana Veselinović
Miljana Veselinović
PR menadžer
Uhvati dan, živi trenutak
Kupite stan u Novom Sadu bez plaćanja provizije