Simboli Beograda - grbovi opština II

cityexpert Opštine Beograda

Simboli Beograda - grbovi opština II

Ovog puta vam predstavljamo još nekoliko grbova beogradskih opština. Prikazujemo vam vam grbove opština Čukarica, Palilula, Novi Beograd i Rakovica.

Grb ČukariceGrb Čukarice se koristi od 1997. godine. Oivičen je crvenim nazubljenim rezom. U srednjem delu ima tri zelena brda, ispod reku predstavljenu plavom vijugavom linijom. U gornjem delu ima plavi štit sa žutim krstom i dva snopa pšenice povezanih crvenim trakama sa obe strane štita.

Grb PaliluleOsnovni grb Palilule podeljen je horizontalno na dva polja, a gornje polje je podeljeno vertikalno na dva polja, oivičena zlatnim. Gornje levo polje je crveno sa zlatnom lulom, desno polje je plavo sa stilizovanom kupolom crkve svetog Marka i dve vijugave zlatne linije. Donje polje je belo sa zlatnom stilizovanom predstavom šatora, zlatnim ključem i godinom - 1830. Ovaj grb se koristi od 2006. godine.

Grb Novog BeogradaGrb Novog Beograda predstavlјa srebrni vitao koji deli štit na tri polјa. Ispunjeni prostor vitla (donji deo štita) aludira na grb grada Beograda (srebrna tvrđava na crvenom bregu), na ostala dva polјa nalaze se po tri srebrna bileta 2+1. Kombinacija boja (crveno, plavo i belo) podseća na zastavu Srbije i nekadašnje Federacije, čije je sedište Vlade na teritoriji Novog Beograda.

Grb RakoviceOsnovni grb Rakovice je plave boje. U gornjem delu je crveno polje sa zlatnim ponovljenim krstom. Glavni motiv je crkva Svete Petke u beloj boji, ozidana crno. U donjem delu se nalazi predstava Rakovickog potoka u plavoj boji oivicena belim.


Potsetimo se da je osnovni grb tu da heraldičkim sredstvima pruži osnovne podatke o gradu (opštini), uspostavi njegov heraldički identitet, a istovremeno izbegne vizuelno usložnjavanje unošenjem dodatnih heraldičkih elemenata. Da li mislite da je to postignuto u ovim primerima?

Pogledajte tekst sa grbovima ostalih opština u Beogradu.