Koje poreske pogodnosti ima kupac prvog stana?

Pravni saveti

Koje poreske pogodnosti ima kupac prvog stana?

U prethodnom tekstu smo pokušali da objasnimo koja je razlika između poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na dodatu vrednost (PDV), te smo ukazali da se ova dva poreza međusobno isključuju i da će kupac platiti samo jedan od njih, i to u zavisnosti od kog prodavca kupuje stan.

Ukoliko se radi o kupcu prvog stana, bez obzira da li je dužan da plati porez na prenos apsolutnih prava ili PDV, propisana su određena oslobođenja. Uslovi koje kupac treba da ispuni su prilično slični za obe vrste poreza.

U prethodnom tekstu smo objasnili i da u slučaju PDV-a kupac može ostvariti pravo na povraćaj određenog iznosa novca koji je već platio prodavcu, dok će kod poreza na prenos apsolutnih prava biti oslobođen njegovog plaćanja koje treba da usledi tek nakon što nadležni poreski organ donese rešenje.

Oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava regulisan je Zakonom o porezima na imovinu. Ovim Zakonom propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća na prenos prava svojine na stanu fizičkom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m² i za članove njegovog porodičnog domaćinstva, koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije, do 15 m² po svakom članu. Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od te površine, porez se plaća na prenos prava svojine na razliku površine.

Refundacija PDV kupcu prvog stana

Zakonom o porezu na dodatu vrednost propisano je da pravo na refundaciju PDV-а ima fizičko licе kojе kupuje prvi stan. Pravo na refundaciju PDV-a može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije. Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od te površine, pravo na refundaciju PDV-a može da ostvari do iznosa koji odgovara toj površini stana.

Uslovi koja oba Zakona propisuju su da kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije i da je punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Oba Zakona na identičan način propisuju ko se smatra članom porodičnog domaćinstva, a to je da se “porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana”.

Ono što je važno da imate na umu jeste da ukoliko iskoristite poresku pogodnost za bilo kog člana porodičnog domaćinstva, on neće imati pravo da u budućnosti kao kupac prvog stanа koristi te pogodnosti prilikom kupovine sopstvenog stana. Zbog toga dobro razmislite za koga sve od članova porodičnog domaćinstva želite da ostvarite poresku olakšicu koja se može iskoristiti samo jednom.

Informišite se dobro o svim poreskim olakšicama i o svim potrebnim procedurama koje vas čekaju nakon kupovine prvog stana. Na taj način možete da uštedite novac koji ćete moći da potrošite na lepše stvari, poput opremanja vašeg novog doma.

Agencija za nekretnine City Expert je tu da vam ceo proces kupovine nekretnine ili prodaje nekretnine olakša i učini što jednostavnijim.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Prodaja stanova Beograd