Koji porez plaćate prilikom kupovine stana - porez na prenos apsolutnih prava ili PDV?

cityexpert Pravni saveti

Koji porez plaćate prilikom kupovine stana - porez na prenos apsolutnih prava ili PDV?

Prilikom kupovine stana kupac je obavezan da plati porez, bilo da se radi o porezu na prenos apsolutnih prava, bilo da je reč o porezu na dodatu vrednost (PDV). Neretko dolazi do mešanja ove dve vrste poreza, te ćemo u ovom tekstu pokušati da pojasnimo koji porez će kupac zapravo platiti.

Kada se plaća porez na prenos apsolutnih prava?

U slučaju da stan kupujete od fizičkog lica ili od pravnog lica kojem osnovna delatnost nije promet nepokretnosti,  bićete dužni da platite porez na prenos apsolutnih prava. Prema Zakonu o porezima na imovinu obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, međutim u praksi ovaj porez najčešće plaća kupac. Poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti, a rok za podnošenje poreske prijave iznosi 30 dana od dana nastanka poreske obaveze. Nakon toga nadležni poreski organ donosi rešenje kojim se utvrđuje visina poreza na prenos apsolutnih prava i rok za njegovo plaćanje.

Da li se isključuju PDV i porez na prenos apsolutnih prava ili plaćam oba?

PDV se javlja samo u specifičnim zakonom propisanim situacijama. Osnovno je pravilo da se PDV i porez na prenos apsolutnih prava međusobno isključuju, tako da ne može doći do situacije da lice plaća oba poreza po istom osnovu. Kod prenosa prava svojine na nepokretnostima PDV se plaća kada je poreski obveznik (prodavac) lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti. U praksi ovo znači da će se pri kupovini stana od investitora (lica kome je promet nepokretnostima osnovna delatnost) plaćati PDV u iznosu od 10%, i to po pravilu za kupovinu nepokretnosti koje predstavljaju novogradnju. Međutim, može se desiti da se PDV obračunava i na promet starogradnje, ukoliko se prodavac bavi kupovinom, adaptacijom (renoviranjem) i kasnije prodajom nepokretnosti (to mu je delatnost). PDV u iznosu od 10% se uračunava u ukupnu cenu nepokretnosti i plaća zajedno sa ugovorenom cenom. Dakle, ne postoji obaveza podnošenja nikakve poreske prijave.

Koja je procedura za povrat PDV-a, a koja za oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava prilikom kupovine prvog stana?

Kada je reč o kupcu prvog stana, u slučaju PDV-a kupac može ostvariti pravo na povraćaj određenog iznosa novca koji je već platio prodavcu, dok će kod poreza na prenos apsolutnih prava kupac biti oslobođen njegovog plaćanja koje treba da usledi tak nakon isplate ugovorene cene. O pravu na oslobobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno prava na refundaciju PDV-a, ćemo detaljnije pisati u narednom tekstu.

Agencija za nekretnine City Expert je tu da vam ceo proces kupovine nekretnine ili prodaje nekretnine olakša i učini što jednostavnijim.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova
Kupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije