Porezi koje treba platiti prilikom prodaje stana

cityexpert Pravni saveti

Porezi koje treba platiti prilikom prodaje stana

Ukoliko ste uspeli da pronađete kupca za svoju nekretninu i ostalo je samo da se ugovor parafira i zavede kod nadležnih organa, treba da znate koje finansijske obaveze ste dužni da regulišete nakon uspešne transakcije.

Porez na kapitalnu dobit

Prva stvar koju morate imati na umu je porez na kapitalnu dobit. Kapitalna dobit je zapravo pozitivna razlika između prodajne cene i nabavne cene nekretnine. Ukoliko je razlika između ta dva pojma negativna, odnosno prodavac je na finansijskom gubitku prilikom transkacije, obaveza plaćanja ovog poreza ne postoji, jer ni dobiti nema.

Porez na kapitalnu dobit iznosi 15% od razlike prodajne i nabavne cene nekretnine. Ukoliko ste platili stan 50 hiljada evra a sada ga uspešno prodajete za 60 hiljada evra, vaša kapitalna dobit iznosi 10 hiljada evra. Na taj iznos, ukoliko ste prodavac nekretnine, plaćate porez od 15%.

Međutim, zakonom je regulisano pravilo koje nalaže da ukoliko prodavac stana uloži svoju kapitalnu dobit u kupovinu druge nekretnine kako bi rešio stambeno pitanje svoje porodice, onda može biti oslobođen obaveze kapitalnog dobitka. Pravo na oslobađanje stiče ako sredstva stečena prodajom nekretnine uloži u roku od 90 dana od prodaje povodom rešavanja stambenog pitanja.

Porezi koje treba platiti prilikom prodaje stana

Ako to prodavac ne uradi, dužan je da plati porez. Ipak, ukoliko uloži stečeni novac u rešavanje stambenog pitanja u roku od 12 meseci od prodaje, može steći pravo na povraćaj plaćenog poreza na kapitalnu dobit.

Treba imati na umu da zakon određuje rešavanje stambenog pitanja kao kupovinu ili izgradnju stana za prodavca ili za nekog člana njegove porodice na osnovu celokupnog poboljšanja uslova života.

Porez na promet

Poznat i kao porez na prenos apsolutnih prava, predstavlja 2,5% od procenjene vrednosti nekretnine. Po zakonu, obaveza regulisanja ove novčane obaveze pada na prodavca. Međutim, postoji nepisana tradicija da kupac plaća ovaj porez u ime prodavca. Da bi se ovo sprovelo u delo, neophodno je da prodavac izda punomoćje kupcu kako bi on imao zakonsku potporu da namiri dugovanja u njegovo ime.

Rok za prijavu plaćanja poreza na promet je 10 dana nakon overavanja kupoprodajnog ugovora u opštini na kojoj se nalazi nekretnina koja se prodaje. Nakon prijema rešenja o plaćanju pomenute obaveze, prodavac ili opunomoćeni kupac imaju 15 dana od dana prijema da izvrše uplatu dugovanja.

Porezi koje treba platiti prilikom prodaje stana

Prodaja stana stečenog poklonom

U ovu kategoriju spadaju i nekretnine stečene nasledstvom. Naime, ukoliko želite da prodate nekretninu koju ste dobili poklonom ili nasledili moraćete da izmirite obavezu kapitalnog dobitka. Čest izazov pri utvrđivanju kapitalne dobiti kada govorimo o ovom tipu nekretnina je nepoznavanje nabavne cene stana. Ukoliko nemate taj podatak, nadležni poreski organ treba da utvrdi realnu cenu stana koja će se zatim uzimati kao nabavna cena. Nakon toga, odnos nabavne i prodajne cene se posmatra kao kapitalna dobit i porez na taj iznos je 15%.

Sada kada imate na raspolaganju osnovne informacije možete nam se javiti ukoliko želite da prodate svoju kuću ili stan, praćenjem sledećeg linka: http://www.cityexpert.rs/ponudite-svoju-nekretninu