Maloletnici u ulozi kupaca i prodavaca stanova

Pravni saveti

Maloletnici u ulozi kupaca i prodavaca stanova

Porodični zakon jasno je propisao koje pravne poslove može da preduzima lice koje nema potpunu poslovnu sposobnost koja se stiče sa navršenih 18 godina života a isti zakon pravi razliku između mlađih i starijih maloletnika.

Mlađi maloletnik

Tako, dete koje nije navršilo 14. godinu života (mlađi maloletnik) može preduzimati pravne poslove kojima pribavlja isključivo prava, pravne poslove kojima ne stiče ni prava ni obaveze i pravne poslove malog značaja.

Stariji maloletnik

Dete koje je navršilo 14. godinu života (stariji maloletnik) može preduzimati, pored pravnih poslova koje može preduzimati mlađi maloletnik i sve ostale pravne poslove uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja, odnosno saglasnost organa starateljstva za određene pravne poslove (raspolaganje nepokretnom imovinom i pokretnom imovinom velike vrednosti koje roditelji mogu preduzimati samo uz prethodnu ili naknadnu saglasnost organa starateljstva - Centra za socijalni rad).

Međutim, dete koje je navršilo 15. godinu života može preduzimati pravne poslove kojima upravlja i raspolaže svojom zaradom ili imovinom koju je steklo sopstvenim radom. Dete samostalno upravlja imovinom koju stekne radom, a roditelji imaju pravo i dužnost da upravljaju imovinom deteta koju ono nije steklo radom.

Dakle moguće je da dete kupi ili proda stan, ali to neće moći da učini bez svojih roditelja. Međutim, budući da se radi o raspolaganju imovinom velikom vrednosti čak ni roditelji o tome neće moći da odluče bez saglasnosti Centra za socijalni rad.

Dete nema pravo na povraćaj PDV za prvi stan

Međutim, ukoliko odlučite da kupac stana bude dete koje se smatra kupcem prvog stana, vodite računa i o nemogućnosti ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno o nemogućnosti ostvarivanja prava na refundaciju PDV-a. O kom god porezu da se radi u konkretnoj situaciji (a što zavisi od toga od kog prodavca kupujete stan) zakonom je propisano da je ova pogodnost predviđena samo za punoletne kupce prvog stana.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova
Izdavanje stanova Beograd