Kako je zbog kuće Bog završio na sudu?

Pravni saveti / Zanimljivosti

Kako je zbog kuće Bog završio na sudu?

U saveznoj državi Arizona, 1970. godine jedna žena podnela je tužbu protiv Boga, čija je vrednost bila 100.000,00 dolara, tužeći ga za nemar jer je dozvolio da grom udari u njenu kuću i spali je do temelja. S obzirom na to da se tuženi nije pojavio na sudu dobila je spor. Ostaje nejasno ko joj je nadoknadio štetu koju je pretrpela.

Da li Bog može da bude stranka u parničnom postupku u Srbiji?

Ovakva situacija se ne može dogoditi kod nas pre svega jer je odredbama Zakona o parničnom postupku propisno da stranka u parničnom postupku može da bude svako fizičko i pravno lice. Sud izuzetno može da prizna svojstvo stranke i nekim oblicima udruženja i organizacija koji nemaju stranačku sposobnost, ukoliko utvrdi da ispunjavaju bitne uslove za sticanje stranačke sposobnosti, a naročito ako raspolažu imovinom na kojoj se može sprovesti izvršenje. Dakle, sasvim je sigurno da Bog ne bi mogao da bude stranka u parničnom postupku.

Osim toga, da bi sud doneo presudu zbog izostanka (koja se donosi kada se tuženi ne pojavi na pripremnom, odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu) neophodno je i da tuženi bude uredno pozvan. Budući da Boga nije moguće uredno pozvati, a što podrazumeva prijem poziva za ročište uz uredno potpisanu dostavnicu od strane tuženog, jasno je da u našem pravnom sistemu tužbeni zahtev ove Amerikanke ne bi mogao da bude usvojen.

Česti sudski postupci koji se tiču nepokretnosti u Srbiji

Tu  se radi o sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti, sporovima zbog smetanja državine na nepokretnosti ili sporovima iz zakupnih odnosa na nepokretnosti.

Mesna i stvarna nadležnost suda

Ono što je karakteristično za ove sporove jeste da su mesna i stvarna nadležnost suda određene zakonom, dakle radi se o isključivoj nadležnosti koju stranke ne mogu same da određuju. Zbog toga je suvišno u ugovoru o prodaji nepokretnosti unositi odredbu o nadležnosti suda za slučaj spora. U pogledu mesne nadležnosti isključivo je mesno nadležan sud na čijem području se nalazi nepokretnost, a stvarna nadležnost suda (odnosno da li će u prvom stepenu suditi osnovni ili viši sud) zavisi od vrednosti predmeta spora. Parnična stranka može biti svako fizičko ili pravno lice, a ukoliko se desi da je neophodno da ulažete i reviziju protiv presude, u tom slučaju će biti neophodno da angažujete i advokata, budući da Zakon o parničnom postupku propisuje da revizija nije dozvoljena ako nije izjavljena preko punomoćnika advokata, izuzev kada je stranka advokat.

Saveti prilikom kupovine nepokretnosti

Imajuću u vidu da su sudski postupci koji se tiču nepokretnosti vrlo zastupljeni u radu domaćih sudova, savetujemo da prilikom kupovine nepokretnosti dobro obratite pažnju na sve potencijalne rizike i smanjite ih u najvećoj mogućoj meri, za šta će vam sasvim sigurno dobro doći stručna pomoć agenata City Experta i pravnog tima koji se u svom radu bave upravo ovom materijom.

O ovoj i drugim temama možete se konsultovati sa sa stručnim agentom za nekretnine. City Expert agencija za nekretnine ima stručni pravni tim, predstavnike i licencirane agente koji brinu o svim klijentima i pomažu im da uspešno i brzo prodaju, izdaju ili kupe stan, kuću ili poslovni prostor. Ukoliko vam je potreban stambeni kredit ili keš kredit, tu je i naš Kreditni Savetnik, vaš pouzdani partner u procesu traženja kredita, korak po korak, bez stresa - potpuno besplatno. Zato, ukoliko kupujete ili prodajete stan, na pravom ste mestu.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova
Izdavanje stanova Beograd