Da li promena naziva ulica stvara problem kod prodaje nepokretnosti?

Pravni saveti

Da li promena naziva ulica stvara problem kod prodaje nepokretnosti?

Dok svetske prestonice retko menjaju nazive svojih ulica i trgova, u Republici Srbiji je to redovna praksa. Da li ste znali da su samo u ovom veku promenjeni nazivi za više od 9.000 ulica u srpskoj prestonici? Međutim, postoje ulice u Beogradu kojima nikada nisu menjani nazivi, poput Knez Mihailova i Kneza Miloša, dok je Krunska ulica u Beogradu rekorder, sa čak 12 promena naziva.

Inicijativa za promenom dolazi od vlasti, ali i od građana

U tradiciji naše države je ukorenjena praksa da svaka nova vlast pokušava da promenom naziva ulica raskrsti sa dotadašnjim uređenjem i čelnicima dotadašnje vlasti. Tako su dolaskom komunisitičke partije na vlast promenjeni nazivi pregršt ulica, koje su tada ponele nazive po pripadnicima narodnooslobodilačke borbe. Osim naziva ulica koje su bile imenovane po vladarima iz dve kraljevske porodice menjani su nazivi i ulica koje su nosile imena istaknutih pripadnika Srpske pravoslavne crkve, na koji način je KPJ iskazala i svoj opštepoznat stav prema crkvi. Jedan od primera je Bulevar kralja Aleksandra. Kralj Aleksandar Obrenović je dobio ulicu za života još 1896. godine i zanimljivo je da posle njegovog ubistva 1903. godine naziv nije promenjen. Tabla je skinuta tek po dolasku komunista na vlast 1946. godine, a novi naziv je bio Bulevar Crvene armije, da bi već posle par godina naziv bio promenjen u Bulevar revolucije. 

Građani su ti koji takođe podnose inicijative. Jedna od skorijih inicijativa odnosila se na promenu naziva ulica koje su nosile imena po geografskim pojmovima iz republika bivše Jugoslavije. Ovakva inicijativa je naišla na ogromnu podršku naroda iz razloga što postoji mnogo zaslužnih državljana Republike Srbije koji su zaslužili da se neka ulica ili bulevar nazovu po njima i da tako na još jedan način budu otrgnuti od zaborava.

Kada pođemo od činjenice da su iz našeg naroda potekla „velika“ imena koja su zadužila čitavo čovečanstvo, veliki svetski naučnici, heroji kojih se sa ponosom sećamo, umetnici i „obični“ ljudi koji su svojim primerom ukazali na vrednosti koje treba da budu vodilje svim pripadnicima jednog naroda, lep je način da im se odužimo tako što će ulice, bulevari, platoi i trgovi nositi njihova imena.

Promena naziva ulica primorava građane da menjaju lična dokumenta

Glavni razlog zbog kojeg građani negoduju kada dođe do promene naziva ulica je taj što su primorani da menjaju lične dokumente nakon izvršene promene. Sa druge strane, postavlja se pitanje koliko promena naziva ulica utiče na vlasnike nekretnina, tačnije da li predstavlja problem kod prodaje nepokretnosti, koja je u trenutku sticanja bila na jednoj adresi, a u trenutku prodaje na drugoj. Ta činjenicа uopšte ne predstavlja problem, budući da prodavac u Republičkom geodetskom zavodu – nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti može izvaditi uverenje o nazivu ulice i kućnom broju. U tom uverenju biće naveden stari i novi naziv ulice, tako da prodavac neće imati problem jer se adresa iz osnova sticanja razlikuje od trenutne adrese nepokretnosti koja je predmet prodaje.

Da zaključimo, promenom naziva ulice njeni stanovnici će biti primorani da promene svoja lična dokumenta, ali to ni na koji način neće otežati prodaju nepokretnosti na toj adresi.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova