Izračunajte svoju kreditnu sposobnost

Saveti

Izračunajte svoju kreditnu sposobnost

“Koliko mogu da se zadužim“? Ovo je pitanje koje je svako od nas postavio sebi u nekom momentu u životu, uglavnom pred neki važan životni događaj poput uzimanja stambenog ili autokredita. U ovom tekstu ćemo otkriti kako da izračunate svoju kreditnu sposobnost i na šta posebno treba obratiti pažnju prilikom ovog procesa.

Proces uzimanja kredita od banke

Prilikom sklapanja ugovora o kreditu, poslovna banka korisniku kredita stavlja na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava. To je trenutak kada se korisnik kredita obavezuje da će u određeno vreme i utvrđenom dinamikom plaćanja vratiti banci ugovoreni iznos sa pripadajućim kamatama i troškovima.

Kako bi banka bila sigurna da će korisnik kredita to i ispoštovati, pre odobrenja kredita utvrđuje se kreditna sposobnost klijenta. Kreditna sposobnost (ili bonitet) je ustvari ocena verovatnosti da će klijent preuzete obaveze izmirivati u dogovorenom roku. Kvalitetnom procenom kreditne sposobnosti klijenta banke smanjuju rizik od loših plasmana i na taj način sebi osiguravaju kvalitetan portfolio.

U svrhu procene kreditne sposobnosti klijenta (dužnika, solidarnog dužnika, jemca) banka koristi podatke o:

  • redovnim primanjima

  • statusu zaposlenja

  • poslodavcu kod kog je korisnik kredita trenutno zaposlen

  • obavezama koje korisnik kredita ima u svim finansijskim institucijama (banke, lizing kuće)

  • urednosti u izvršavanju svojih finansijskih obaveza (kreditna istorija klijenta)

Potencijalni dužnik mora zadovoljiti kriterijum banke o urednosti otplate svojih postojećih obaveza (uvidom u izveštaj kreditnog biroa) kao i neopterećen deo redovnih mesečnih primanja koji se utvrđuje matematičkim obračunom kreditne sposobnosti.

Važno je znati da je osnovicu za obračun kreditne sposobnosti čine redovna mesečna primanja, odnosno šestomesečni ili tromesečni prosek primanja koji se utvrđuje isplatnim listama i potvrdama o visini primanja ili penzionim čekovima kada su u pitanju uživaoci penzija.

Uredba Narodne banke Srbije postavlja okvire za maksimalno moguće kreditno zaduženje građana dok poslovne banke zadržavaju pravo da maksimalnu kreditnu zaduženost klijenta obračunaju u skladu sa internom poslovnom politikom.

Kako se obračunava kreditna sposobnost?

Kao što smo prethodno napomenuli, obračunavanje kreditne sposobnosti se uglavnom radi prilikom uzimanja auto ili stambenog kredita, međutim ne treba zaboraviti da je kreditna sposobnost osnov svake kreditne saradnje sa bankom, uključujući i dozvoljena prekoračenja na kartici i keš kredite, na primer.

Metodologija obračuna kreditne sposobnosti predstavlja skup pravila i politiku kojima banka definiše kriterijum i način odobrenja kreditnog aranžmana. Osnovni kreiterijum koji fizičko lice mora zadovoljiti je adekvatnost racia koji predstavlja odnos kreditnih obaveza prema mesečnim primanjima .

U poslednjih deset godina, DTI racio menjao se od 30% , potom 40% da bi od početka 2013. godine u većini banaka u Srbiji on iznosio 50- 60% opterećenja mesečne zarade za dinarska kreditna zaduženja.

Pojedine banke prilikom obračuna kreditne sposobnosti primenjuju formulu po kojoj se od šestomesečnog proseka zarade umanjuje vrednost potrošačke korpe. Od preostalog iznosa, 30-60% u zavisnosti od visine primanja, klijent može računati da se maksimalno zaduži na taj iznos.

Većina banaka će maksimalnu kreditnu sposobnost klijenta računati od 30 - 60% od neto primanja, u zavisnosti od visine zarade. Ukoliko su primanja klijenta do 30.000, maksimalno zaduženje je 35%. Klijenti sa primanjima od 30.000 do 40.000 mogu se zadužiti do 50%.

Sa primanjima od 40.000 do 60.000 mogu biti zaduženi 55%, a ukoliko su primanja klijenta preko 60.000 može biti zadužen do 60%.

Važno je napomenuti da banke u kreditna zaduženja računaju sve obaveze po kreditnim karticama, dozovljenom minusu, svim tipovima kredita.

Primer obračuna kreditne sposobnosti jedne od poslovnih banaka

Zarada klijenta 62.000 dinara x 60% = 37.200,00 maksimalno mesečno opterećenje (dozvoljeno prekoračenje po računu, kreditne kartice, svi tipovi kredita ) 

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Pogledajte našu novu uslugu savetnika za kredite: https://kreditnisavetnik.rs/

Ili popunite formular ispod i očekujte poziv našeg kreditnog savetnika u najkraćem mogućem roku.
Ili nas pozovite na: 011 44 25 000

Kupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije