Ovo su uslovi za dobijanje 20.000 evra od države za kupovinu i izgradnju stana ili kuće

Saveti

Ovo su uslovi za dobijanje 20.000 evra od države za kupovinu i izgradnju stana ili kuće

Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je odluku po kojoj majke koje su dobile ili će dobiti dete posle 1. januara 2022. godine, stiču pravo na subvenciju države za izgradnju, učešće u kupovini i kupovini prvog stana ili kuće. Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti je 20.000 evra, a sredstva će se obezbediti iz budžeta.

Subvencija koja pokriva 50 odsto vrednosti radova u 19 devastiranih opština

Majke koje decu rode počev od ove godine stiču pravo na subvenciju države za kupovinu prvog stana ili kuće, ali samo one čiji su mesečni prihodi, zajedno sa njenim supružnikom ili vanbračnim partnerom ispod dve prosečne plate na dan podnošenja zahteva. U ovom trenutku, ovaj uslov ispunjavaju majke koje zajedno sa partnerom prihoduju manje od 138.272 dinara mesečno.

Procentualno, na najveći iznos – do polovine vrednosti nekretnine koju kupuju, mogu da računaju majke koje žive i grade kuću u sledećih 19 devastiranih opština Srbije - Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin.

Odlukom je, naime, predviđeno da država finansira 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće "na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta".

Subvencija za izgradnju kuće koja pokriva 20 odsto vrednosti radova

Subvencije za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave su u visini 20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta.

Subvencija za kupovinu stana ili kuće

Kada je reč o kupovini kuće ili stana, subvencije su "u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti".

Za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita

Ukoliko žena koja stekne pravo na ove subvencije kupuje stan ili kuću putem stambenog kredita, subvencije su takođe 20 odsto i računaju se na procenjenu vrednost nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, "a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti".

Uredbom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta preciziraju se uslovi, potrebna dokumentacija i postupak odobravanja ovih subvencija.

Kupljena nekretnina ne sme da se proda bar pet godina

Zbog toga će u katastar biti upisana zabeležba zabrane otuđenja nepokretnosti u korist Republike Srbije.

Povraćaj novca uz zateznu kamatu ukoliko se novac iskoristi u druge svrhe

Država odobreni novac uplaćuje na namenski račun u banci. Ukoliko se novac iskoristi za nešto drugo a ne u svrhu izgradnje ili kupovine objekta - korisnik subvencije, takođe je predviđeno uredbom - moraće da vrati sav primljen novac uz zateznu kamatu.

Subvencije neće uticati na povećanje tražnje za stanovima u Beogradu, ali hoće u manjim, nerazvijenim mestima

Subvencije će zasigurno podstaći tražnju za stanovima, ali zbog svih ograničenja koje imaju u sebi, pre svega u nivou zarade, potražnja će biti podstaknuta u manjim sredinama u Srbiji, odnosno onim koje nisu privredno razvijene i gde su primanja po članu domaćinstva manja u odnosu na prosek na nivou države. Generalno gledano, kupovina stana izuskuje dodatne troškove, poput novca koji je neophodan za opremanje stana, zbog čega se ne može očekivati da će ljudi sa manjim primanjima moći da izdvoje dodatan novac kako bi uložili u stan. Upravo zato očekuje se da će ova odluka Vlade uticati na blago povećanje u manjim mestima, dok se na nivou Beograda ne očekuje značajan uticaj na rast u potražnji za stanovima, što je na kraju moguće i bila želja države da se na neki način pokrenu nerazvijene opštine.

Miljana Veselinović
Miljana Veselinović
PR menadžer
Uhvati dan, živi trenutak
Kupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije
Prodaja stanova Beograd