360 video

cityexpert Cityexpert
Od idealnog stana vas deli 360 stepeni

Ako bi vam neko rekao da u potrazi za idealnim domom možete za 5 minuta da budete u tri stana na tri različite lokacije u gradu da li biste mu verovali?