Dokumenta

admin Pravni saveti
Kada ste pronašli zakupca kom ćete dati u zakup svoj stan, prelazi se na najvažniji deo – dogovaranje sa njim oko uslova zakupa i zaključenje samog ugovora.
admin Saveti

Često se događa da nam neki pojmovi u vezi sa iznajmljivanjem/izdavanjem stana nisu najjasniji.