Ko zapravo plaća porez na prenos apsolutnih prava?

cityexpert Pravni saveti

Ko zapravo plaća porez na prenos apsolutnih prava?

Da bismo odgovorili na pitanje da li porez na prenos apsolutnih prava plaća prodavac ili kupac, moramo da razdvojimo zakonske odredbe koje regulišu ovu materiju od prakse u oblasti prometa nepokretnosti.

Zakonom je propisano je da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac

Zakonom o porezima na imovinu propisano je da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac. Međutim, u najvećem broju kupoprodajnih procesa kupac preuzima ovu obavezu na sebe. U slučaju dogovora prodavca i kupca da ovaj porez platiti kupac, neophodno je da se ta obaveza kupca definiše u ugovoru o prodaji nepokretnosti.

Čak i u slučaju da je ugovorom o prodaji nepokretnosti ugovoreno da će porez platiti kupac, poresko rešenje će glasiti na ime prodavca, jer zakon njega prepoznaje kao poreskog obveznika, dok će kupac biti naznačen kao solidarni dužnik. To praktično znači da će, u slučaju da kupac ne plati porez, prinudna naplata biti pokrenuta protiv prodavca koji će biti dužan da ga plati, a potom da od kupca zahteva refundaciju plaćenog iznosa. Poreska prijava koja se podnosi radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava takođe mora da glasi na prodavca.

U praksi stvari funkcionišu drugačije

Sve o čemu smo govorili odnosi se na zakonsko regulisanje ovog poreza, dok u praksi stvari funkcionišu drugačije. Kupac se najčešće obavezuje da plati ovaj porez, a prodavac ga u samom ugovoru o prodaji ili posebnom punomoćju ovlašćuje da u njegovo ime i za njegov račun podnese poresku prijavu i da ga zastupa u postupku utvrđivanja i plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

Poresko oslobođenje za kupce prvog stana

Ono što je u ovoj priči zanimljivo jeste pravo na poresko oslobođenje koje već pomenuti Zakon propisuje za kupce prvog stana. Zakon propisuje da je prodavac dužan da plati porez, a potom propisuje pravo kupca na poresko oslobođenje. Deluje da je prepoznata uobičajena praksa da kupci najčešće preuzimaju obavezu plaćanja ovog poreza, pa je za njih propisana olakšica u vidu poreskog oslobođenja.

Obratite pažnju prilikom sačinjavanja ugovora o prodaji nepokretnosti

Dakle, od dogovora prodavca i kupca zavisi čija će biti obaveza da plati porez na prenos apsolutnih prava. U slučaju da o tome ne postoji odredba u ugovoru o prodaji nepokretnosti, obaveza plaćanja je na prodavcu jer ga zakon prepoznaje kao poreskog obveznika. Zbog toga je važno da prilikom sačinjavanja ugovora o prodaji nepokretnosti obratite pažnju i na ovo pitanje, zbog čega iznova savetujemo da se u kupoprodajnom procesu oslonite na stručno znanje posrednika u prometu nepokretnosti i advokata.

City Expert agencija za nekretnine je tu da vam ceo proces kupovine nekretnine ili prodaje nekretnine olakša i učini što jednostavnijim.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Prodaja stanova Beograd
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova