Bitni i obavezni elementi ugovora o zakupu nepokretnosti

Pravni saveti

Bitni i obavezni elementi ugovora o zakupu nepokretnosti

Bitni i obavezni elementi ugovora o zakupu nepokretnosti su ključni za uspostavljanje jasnih pravnih odnosa između zakupodavca i zakupca. U ovom blogu istražujemo osnovne definicije i pravne uslove u vezi sa zakupom o nepokretnosti.

Zakonska definicija ugovora o zakupu (Zakon o obligacionim odnosima)

Ugovorom o zakupu nepokretnosti se zakupodavac (vlasnik stana) obavezuje da određenu nepokretnost preda zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu.

Pravna priroda ugovora o zakupu i forma

Dakle, reč je o dvostrano obaveznom pravnom poslu, jer stvara obaveze za obe ugovorne strane. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada propisuje da se ugovor o zakupu nepokretnosti zaključuje u pisanoj formi. Dakle, obavezna je pisana forma, ne i overa od strane javnog beležnika kao što je to slučaj kod ugovora o prodaji nepokretnosti. 

Međutim, mnogi zakupodavci praktikuju da ipak overe potpise na ugovoru o zakupu kod notara. Napominjemo da je reč o overi potpisa na ugovoru o zakupu (dakle notar ne proverava sadržinu ugovora, već samo potvrđuje identitet potpisnika), a ne o javnobeležničkoj potvrdi (solemnizaciji) ugovora. Overom potpisa se sprečava mogućnost osporavanja da je ugovorna strana potpisala taj ugovor, bez zadiranja u njegov sadržaj. Ugovor o zakupu se u svakom slučaju ne mora overavati kod notara da bi bio punovažan.

Pravni okvir i bitni elementi ugovora o zakupu

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada propisuje koji su obavezni elementi ugovora o zakupu.

Osim pomenutog zakona i Zakon o obligacionim odnosima sadrži odredbe kojima je uređen zakup. Bitni elementi ugovora o zakupu su određivanje stvari koja se daje u zakup (predmet zakupa), zakupnina i vreme trajanja zakupa.

Tražite stan za iznajmljivanje u Srbiji?

Ne morate sami prolaziti kroz složeni proces pronalaženja idealne nekretnine jer smo mi tu da vam pomognemo! Pogledajte široku ponudu na našem sajtu i iznajmite nekretninu, potpuno besplatno.

Osim obaveznih elemenata kao što su vreme trajnja zakupa, iznos, način i rokovi plaćanja zakupnine, obaveza plaćanja troškova, uslovi za otkaz itd, ugovorom o zakupu nepokretnosti bi trebalo regulisati i pitanja poput dužine otkaznog roka, prava zakupodavca da raskine ugovor bez otkaznog roka u slučaju neplaćanja zakupnine, davanja depozita, mogućnosti davanja predmeta zakupa u podzakup, prava zakupca na vršenje prepravki, prava zakupodavca da pristupi u predmet zakupa i sl.

Obaveze zakupodavca:

  1. Obaveza predaje stvari
  2. Obaveza održavanja stvari
  3. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

Obaveze zakupca:

  1. Obaveza plaćanja zakupnine
  2. Obaveza upotrebe stvari prema ugovoru
  3. Obaveza vraćanja stvari

Prestanak ugovora o zakupu

Zakup prestaje protokom vremena na koje je zaključen. Ukoliko je zakup zaključen na određeno vreme, a ugovorne strane po protoku tog vremena nastave da se i dalje ponašaju kao zakupac i zakupodavac smatra se da je zaključen novi ugovor o zakupu na neodređeno vreme, pod istim uslovima.

Zakup čije trajanje nije ugovoreno prestaje na osnovu otkaza, koji svaka ugovorna strana može dati drugoj strani uvek, osim u nevreme.

Ugovor o zakupu prestaje i pre isteka ugovorenog roka ukoliko predmet zakupa propadne. Smrt jedne od ugovornih stana ne utiče na prestanak ugovora o zakupu, već se nastavlja sa njegovim naslednicima sve do isteka ugovrenog vremena trajanja zakupa. Međutim, ugovorne strane mogu ugovoriti da zakup prestane u slučaju smrti jedne od ugovornih strana.

Podzakup

Zakupac može zakupljenu stvar dati u zakup drugome (podzakup) ili mu je po drugom osnovu predati na upotrebu, pod uslovom da se time ne nanosi šteta zakupodavcu. Ugovorom o zakupu je moguće isključiti mogućnost davanja u podzakup, kao i mogućnost davanja u podzakup isključivo uz saglasnost zakupodavca.  U slučaju da je zakupljena stvar data u podzakup bez dozvole zakupodavca, isti može otkazati ugovor o zakupu. Podzakup prestaje u svakom slučaju kada prestane zakup.

Ukoliko imate stan koji želite da iznajmite, iskoristite našu vrhunsku uslugu i pronađite zakupca po meri, uz najnižu proviziju na tržištu. Naš profesionalni tim će se pobrinuti za sve, od marketinga vaše nekretnine do pronalaženja pouzdanih zakupaca. Obezbedite najbolju vrednost za svoju nekretninu bez stresa i brige. Kontaktirajte nas već danas!

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova
Izdajem stan u Beogradu