Kako proglašenje dela Novog Beograda kulturnim dobrom utiče na prodavce stanova?

cityexpert Pravni saveti

Kako proglašenje dela Novog Beograda kulturnim dobrom utiče na prodavce stanova

Novobeogradski blokovi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 i 30 proglašeni su za kulturno dobro, čime su prodavci nepokretnosti na ovim opštinama u obavezi da se prvo obrate Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Na ovaj način usporen je proces prodaje nepokretnosti u ovom delu Novog Beograda.

Kako je navedeno u „Odluci o utvrđivanju Centralne zone Novog Beograda za prostorno kulturno-istorijsku celinu (blokovi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 i 30) ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021) za prostorno kulturno-istorijsku celinu proglašena je “Centralna zona Novog Beograda”. Ona obuhvata devet novobeogradskih blokova: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 i 30“.  Teritorija “Centralne zone Novog Beograda” ima približno kvadratnu osnovu okvirnih dimenzija 1.600 x 1.600 m.

Šta sa aspekta prava ovo znači i kako utiče na prodaju stanova?

Prodaja nepokretnosti sa zabeležbom svojstva kulturnog dobra je moguća, međutim, odredbama Zakona o kulturnim dobrima propisano je da pravo preče kupovine ima nadležna ustanova zaštite, što je u Beogradu Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Shodno tome prodavac je dužan da ponudu za kupovinu prvo uputi Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Samo pravo preče kupovine i postupak propisani su odredbama Zakona o kulturnim dobrima i Zakona o prometu nepokretnosti. Uslov da bi se zaključio punovažan ugovor o prodaji stana koji se nalazi na katastarskoj parceli sa zabeležbom kulturnog dobra jeste da prodavac prezentira dokaze da je učinio ponudu imaocu prava preče kupovine i da je isti odbio ili da se u roku od 15 dana od dana prijema ponude nije izjasnio da prihvata ponudu. Važno je napomenuti i da prodavac ne može prodati nepokretnost drugom kupcu po ceni koja je povoljnija od one iz ponude.

U slučaju prodaje nepokretosti, bez prethodno učinjene ponude imaocu prava preče kupovine ili pod uslovima povoljnijim od uslova iz ponude, imalac prava preče kupovine može tužbom da zahteva da se ugovor o prodaji nepokretnosti oglasi bez dejstva prema njemu i da se nepokretnost njemu proda i preda pod istim uslovima.

"Utopijski" projekat sa ogromnim potencijalom zahvaljujući velikom prostranstvu i izuzetnim infrastrukturnim kapacitetima

Kako je navedeno u predmetnoj Odluci, period po završetku Drugog svetskog rata u Beogradu obeležen je velikim graditeljskim podvigom - izgradnjom Novog Beograda, novoplaniranog administrativno-upravnog centra Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Bio je to primaran cilj vrhovnog rukovodstva jugoslovenske države i prioritetan zadatak arhitektima i inženjerima, ali i ondašnjem posleratnom društvu. Prostorno kulturno-istorijska celina reprezentuje prvu planiranu urbanu strukturu na levoj obali Save, projektovanu i velikim delom realizovanu u drugoj polovini 20. veka kao grad "sunca, prostora i zelenila". S idejne tačke gledišta najveći državni projekat tog vremena koji je nastao kao rezultat dugotrajnog sistemskog planiranja iza kojeg je država stajala institucionalno, proceduralno i ekonomski. Istovremeno period od konkursa do realizacije praćen je društveno-političkom promenama, na unutrašnjem planu stvaranjem jednopartijskog sistema, prelaskom na samoupravno društveno uređenje i ozvaničenjem društvenog vlasništva, a na međunarodnom planu - nastajanjem Pokreta nesvrstanih 1961. godine u kojem je Jugoslavija imala ključnu ulogu zauzimanjem neutralnog stava prema politikama Istočnog i Zapadnog bloka. To je za posledicu imalo veću slobodu u kreiranju nove prestonice SFRJ, ali i traženju novog stvaralačkog puta oličenog najpre u novobeogradskoj arhitekturi baziranoj na različitim stilovima moderne, sovjetskom socrealizmu u začetku ali i internacionalnom i brutalističkom stilu, koji je rezultirao formiranjem sopstvenog identiteta jugoslovenske posleratne arhitekture.

Dalje se navodi da “Centralna zona Novog Beograda” predstavljala jednu od ključnih za procese u planiranju, projektovanju i izvođenju stambenih celina i objekata u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata i istovremeno predstavlja jedan od najupečatljivijih i najoriginalnijih rezultata konkursne politike tog perioda. Novobeogradska posleratna moderna je originalno poricala istoričnost i sebe videla kao tačku prekretnicu, mesto razilaženja u istoriji jugoslovenske arhitekture čiji je stepen razvoja bio određen političkim, ekonomskim i društvenim faktorima, pa je tako postala simbol države socijalnog staranja i zaostavština SFRJ koja je devedesetih godina prestala da postoji zajedno sa socijalizmom kao zvaničnim oblikom državnog uređenja, ali i arhitekturom socijalnog stanovanja koja je mnogo više bila društvena potreba realizovana kroz politiku rešavanja stambene krize u skoro svim zemljama Evrope nakon Drugog svetskog rata. Bio je to prevashodno racionalan pristup u izgradnji zasnovan na funkcionalnosti koji je u svojoj konačnici ostao nerealizovan do kraja.

Želite da prodamo Vašu nekretninu?

Prepustite prodaju profesionalcima. Za više informacija kontaktirajte popunite formular ispod i očekujte uskoro naš poziv.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova
Prodajem stan u Beogradu