Opština Rakovica

cityexpert Opštine Beograda
Rakovica je tokom 20. veka preživela brojne izazove i promene. Nekadašnji industrijski centar Beograda postao je jedna od gradskih opština sa najviše zelenila, čiji znatan deo čine šume i parkovi.